داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


جنرال تونيک دينه - GENERAL TONIC


نام علمی: جنرال تونيک دينه - GENERAL TONIC
نوع دارو: گياهي
گروه: Herbal Drugs داروهاي گياهي

اشکال دارويي :

پودر در قوطي 350 گرمي

 موارد مصرف :

اين فرآورده به عنوان تقويت کننده عمومي  بدن و در بي اشتهايي بکار مي رود .

اجزاء فرآورده :

جنرال تونيک از مخلوط زير تشکيل شده است :

1- ريشه کاسني                   10%              Cichorium intybus

2-دانه شنبليله                     5%                Trigonella foenum-graecum

3-ريشه هويج                      10%               Daucus carota

4-دانه جو زده جو                 15%               Hordeun vulgare

5-اسانس رازيانه                 1%                  Foeniculum vulgare

6-دانه سويا                     11%

7-دانه نخود                     8%

8-کاکائو                         5%

9-شکر                         29%

مواد موثره :

کلروژنيک اسيد ،‌ايزوکلرونيک اسيد ،‌موسيلاژ ، پروتئين ،‌آمينو اسيد ( ليزين ، تريپتوفان ،‌هيستيدين ، آرژينين ...) آپي ژنين ،‌ويتکسين ،‌کورستين ، کاروتنوييدها ،‌ترانس آنتول ، فنکون ،‌کارتنوييدها و ليکوپن .

مقدارمصرف :

يک يا دو پيمانه پودر جنرال تونيک را با يک ليوان شير يا آب گرم مخلوط کرده 3-2بار در روز ميل شود و در صورت تمايل مي توان شکر يا عسل به آن اضافه نمود.

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها