داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


گارليک - GARLIC


نام علمی: گارليک - GARLIC
نوع دارو: گياهي
گروه: Herbal Drugs داروهاي گياهي

اشکال دارويي :

قطره 15 ميلي ليتري

موارد مصرف :

گارليک در زيادي فشار خون ، زيادي چربي خون ، تصلب شرائين و پيشگيري از ترومبوز بکار مي رود .

اجزاء فرآورده :

هر 10 قطره گارليک حاوي 0/25 گرم عصاره سير Allium sativum مي باشد .

مواد موثره :

تيو آلليلها و مشتقات آنها نظير آليئين ،‌آليسين ، آجوئين ،‌دي آلليل دي سولفايد و دي آلليل تري سولفايد .

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر :

مطالعات نشان داده است که سير با اثر مستقيم روي عضلات صاف ديواره عروق باعث وازوديلاسيون عروق محيطي مي گردد . به نظر مي رسد  اين دارو با باز نمودن کانالهاي پتاسيم موجب هيپرپلاريزه شده پتانسيل غشا ( در حاليکه کانالهاي کلسيم بسته شده اند ) و وازوديلاتاسيون عروق مي گردد .

همچنين مطالعات در آزمايشگاه که با عصاره آبي ، عصاره الکلي و يا پودرسير انجام پذيرفته نشان داده است کهس ير از طريق فعال کردن نيتريک اکسايد سنتتاز باعث افزايش توليد نيتريک اکسايد و در نتيجه پايين آمدن فشار خون مي گردد . اين نتايج توسط در انسان نيز تاييد گرديده است .

اثر سير در کاهش کلسترول و تري گليسيريد احتمالا از طريق مهار آنزيم هاي کليدي سنتز کلسترول و سايدهاي چرب مانندهيدروسکي متيل گلوتاريل کوآنزيم A و استيل کوآکربوکسيلاز ظاهر مي شود .

سير همچنين باعث تنظيم فسفوليپيدهاي پلاسما و ديواره سلولي شده و موجب کاهش ميزان LDL و VLDL  و افزايش ميزان HDL مي گردد .

سير با افزايش فعاليت فيبرينوليتيکي ،‌افزايش زمان انعقاد و وقفه تجمع پلاکتي از ايجاد لخته جلوگيري مي نمايد .

تداخل دارويي :

در بيماراني که تحت درمان با ساليسيليک اسيد و يا ساير داروهاي ضد انعقاد و داروهاي پايين آورنده قند خون مي باشند با احتياط مصرف شود .

مقدارمصرف :

روزي 1-3 بار هر بار 10 قطره به همراه غذا يا آب ميوه ميوه ميل شود .

موارد احتياط :

مصرف زياد سير ممکن است باعث خونريزي پس از جراحي گردد .

عوارض جانبي :

با مقدار مصرف پيشنهاد شده عوارضي مشاهده نشده ولي مصرف مقادير زياد آن و يا در صورت خالي بودن معده ممکن است اختلالات گوارشي نظير سوزش معده ، تهوع ،‌استفراغ و اسهال ايجاد نمايد .

همچنين در افراد حساس واکنش هاي آلرژيک مانند درماتيت تماسي و حملات آسم با مصرف سير گزارش شده است .

 موارد منع مصرف :

اين فرآروده در افراد حساس به سير و افراد مبتلا به زخم هاي حاد دستگاه گوارش ممنوعيت مصرف دارد .

 مصرف در حاملگي وشيردهي :

مطالعات کلينيکي در آزمايشگاه نشان داده است که سير موجب انقباضات رحمي مي گردد . البته مطالعات کلينيکي و باليني در اين زمينه انجام نپذيرفته است ولي با اين وجود مصرف سير در زنان باردار و شيرده ممنوع است .

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها