داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


د- رگليس - D-REGLIS


نام علمی: د- رگليس - D-REGLIS
نوع دارو: گياهي
گروه: Herbal Drugs داروهاي گياهي

اشکال دارويي :

قرص 650 ميلي گرمي

 موارد مصرف :

د - رگليس در زخم اثني عشر و معده ،‌گاستريت و گاسترالژي بکار مي رود .

اجزاء فرآورده :

هر قرص د - رگليس حاوي 380 ميلي گرم عصاره شيرين بيان Glycyrrhiza glabra  مي باشد که مقدار گليسيريزين آن تا حد کمتر از 3% کاهش داده شده است .

مواد موثره :

فلانوييدها گليکوزيدهايي نظير ليکوئي رتين ،‌ايزوليکوئي رتين و رامنوليکوئي رتين و مشتقات کومارين ( هرنيارين)

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر :

اثرات درمان کننده زخم معده و اثني عشر اين فرآورده مربوط به ترکيبات فلانوييدي گياه شيرين بيان مي باشد که احتمالا با تاثير بر موکوس معده سد موکوسي را نسبت به تاثير اسيد معده تقويت مي نمايد . به نظر مي رسد اين اثر مشابه کربنوکسولون بوده و با تداخل در سنتز پروستانوييد معده موجب افزايش توليد موکوس و جريان خون مخاطي مي گردد .

مقدارمصرف :

در زخم معده 2قرص ، 3 بار در روز ميل شود

در زخم اثني عشر اين مقدار را مي توان در صورت لزوم تا 2 قرص ، 6 بار در روز افزايش داد .

موارد احتياط :

عصاره تام شيرين بيان به علت داشتن اثرات شبه مينرالو کورتيکوييدي سبب احتباس برگشت پذير آب و سديم شده دفع پتاسيم را افزايش مي دهد . عصاره د - گليسيريزه شيرين بيان معمولا اين اثرا را نداشته ولي توصيه مي گردد اين دارو در افرادي که مشکلات قلبي - عروقي و يا فشار خون بالا دارند با احتياط مصرف شود.

مصرف در حاملگي وشيردهي :

عصاره تام شيرين بيان داراي اثرات استروژنيک و استروييدي بوده و باعث افزايش فشار خون در زمان بارداري و تحريک فعاليت رحم در حيوانات  آزمايشگاهي مي گردد که اين عارضه براي فرآورده هاي د- گليسيرزينه شده کمتر مشاهده خواهد شد ولي مصرف اين داروها در دوران حاملگي بايد مورد توجه قرار گيرد .

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها