داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


کراتاگوس - CRATAGUS


نام علمی: کراتاگوس - CRATAGUS
نوع دارو: گياهي
گروه: Herbal Drugs داروهاي گياهي

اشکال دارويي :

قطره 30 ميلي ليتري

موارد مصرف :

کراتاگوس با داشتن اثرات کارديوتونيک ، گشاد کننده عروق کرونر و پايين آورنده فشار خون در درمان نارساييهاي خفيف قلبي و زيادي فشار خون به کارمي رود .

اجزاء فرآورده :

قطره کراتاگوس از عصاره هيدروالکلي گياه سرخ وليک Crataegus microphylla تهيه شده است که هر 100 ميلي ليتر آن حاوي 0/2 گرم ماده موثره فلانوييد مي باشد .

مواد موثره :

فلانوييدها ، پروسيانيدين ها و پروآنتو سيانيدين ها

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر :

اثرات قلبي - عروقي اين فرآورده به ترکيبات فلانوييدي موجود در کراتاگوس ، بخصوص پروسيانيدين ها نسبت داده شده است . مطالعات در انسان    و در آزمايشگاه نشان داده است که کراتاگوس باعث افزايش جريان خون کرونر ، افزايش جريان خون محيطي ( در سر ، عضلات اسکلتي و کليه ) کاهش جريان خون محيطي ( رد پوست و دستگاه گوارش ) کاهش مقاومت محيطي و کاهش فشار خون مي گردد . بررسي هاي انجام شده نشان داده است که کراتاگوس احتمالا با استاع عروق خوني موجب کاهش فشار خون مي گردد . همچنين بر طبق مطالعات در آزمايشگاه ترکيبات فلانوييدي و پروآنتوسيانيدين اين گياه داراي اثرات کرونو تروپ منفي و اينوتروپ مثبت مي باشد .

مقدارمصرف :

مقدار مصرف اوليه : 70-60 قطره 3 بار در روز به مدت 4-3 روز

مقدار مصرف نگهدارنده : روزي 3 بار هر بار 25 قطره

بهتر است قطره را با کمي آب رقيق نموده مصرف شود

موارد احتياط :

بيماران تحت درمان با داروهاي قلبي - عروقي به اثرات فارموکولوژيک کراتاگوس حساس تر مي باشند . بنابريان مصرف اين فرآروده در افراد فوق بايد با احتياط صورت گيرد .

عوارض جانبي :

با مصرف فرآورده هاي حاوي کراتاگوس عوارضي نظير تهوع ، خستگي ، تعريق و راش هاي جلدي معمولا روي دست گزارش شده است.

مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممکن است ايجاد مسموميت (براديکاري ، دپرسيون تنفسي )نمايد .

 مصرف در حاملگي وشيردهي :

 ايمني مصرف اين فرآورده دردوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها