داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


آوي پکت - AVIPECT


نام علمی: آوي پکت - AVIPECT
نوع دارو: گياهي
گروه: Herbal Drugs داروهاي گياهي

اشکال دارويي :

قطره 30 ميلي ليتري

 موارد مصرف :

قطره آوي پکت به عنوان ضد سرفه و خلط آور به کار مي رود

اجزاء فرآورده :

قطره آوي پکت از عصاره هيدر و الکلي گياهان زير تهيه شده است

1-سرشاخه آويشن                 50%                  Thymus Kotschyanus

2-برگ اکاليپتوس                    30%                  Eucalyptus globolus

3-دانه رازيانه                         20%                  Foenivulum vulgare

مواد موثره :

فلانوييدها روغن هاي فرار نظير تيمول ، اکاليپتول ،‌کارواکرول ،‌آنتون و فنکون

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر :

مکانيسم اثر اين فرآورده شناخته نشده است مطالعات نشان داده است که اثرات خلط آور و ضد سرفه آويشن مربوط به فلانوييدها و روغن هاي فرار (تيمول و کارواکرول) آن مي باشد . همچنين براي روغن ها فرار اکاليپوس نيز اثرات خلط آور و ضد سرفه گزارش شده است .

مقدارمصرف :

بزرگسالان 20-30 قطره 4-3 بار در روز با کمي آب قند ميل نمائيد.

عوارض جانبي :

تيمول موجود در اين فرآورده ممکن است باعث تحريک غشاء مخاطي گردد . به دليل وجود آنتول احتمال بروز واکنش هاي آلرژيک ( درماتيت تماسي ) در افراد حساس وجود دارد .

مصرف در حاملگي وشيردهي :

ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار بايد سنجيده شود .

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها