داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


آفروديت - APHRODIT


نام علمی: آفروديت - APHRODIT
نوع دارو: گياهي
گروه: Herbal Drugs داروهاي گياهي

اشکال دارويي :

قطره 30 ميلي ليتري

قرص روکشدار 380 ميلي گرمي

موارد مصرف :

برطرف کننده اختلالات ناشي از ناتواني و کمبود تمايلات جنسي

اجزاء فرآورده :

قطره آفروديت حاوي 0/32-0/48 ميلي گرم فلانوييد تام مي باشد و از گياهان زير تشکيل شده است :

1- عصاره خارخاسک          65%         Tribulus tertestris

2- عصاره دارچين              30%        Cinnanomum zeylanicum

3-عصاره زنجبيل              4/5%       Zingiber officinale

4-عصاره کلاله زعفران     0/5%         Crocus sativus

قرص حاوي 0/35-0/75 ميلي گرم فلانوييد تام مي باشد و از گياهان زير تشکيل شده است :

1- عصاره خشک خارخاسک          40 ميلي گرم          Tribulus tertestris

2- عصاره خشک  دارچين             11 ميلي گرم        Cinnanomum zeylanicum

3-عصاره خشک زنجبيل               12/27 ميلي گرم     Zingiber officinale

4-کلاله زعفران                         3 ميلي گرم            Crocus sativus  

مواد ويژه :

فلانوييدها ، ساپونين هاي استروييدي ، 3-د-اکسي ديوزژنين و روغن هاي فرار تقطير بنزو آلدئيد ، کومينالدئيد ، زينجبيرن

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر :

مکانيسم اثر اين دارو بدرستي شناخته نشده است آزمايشات باليني انجام شده اثرات برطرف کننده اختلالات ناشي از ناتوانايي و کمبود تمايلات جنسي را تائيد کرده همچنين براساس آزمايشات انجام شده بر روي رت گزارش شده است که گياه خارخاسک بعلت داشتن استروئيدهاي مختلف باعث تحريک اسپرماتوژنز شده و با تاثير بر روي سلولهاي سرتولي موجب افزايش توليد اسپرم و قوه باء مي گردد .

تداخل دارويي :

از آنجا که گزارش شده است زنجبيل داراي اثرات کارديوتونيک و ضد فعاليت پلاکتي و پائين آورنده قند خون مي باشد لذا مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممکن است با داروهاي قلبي پائين آورنده قند خون و ضد انعقاد تداخل نمايد .

موارد احتياط :

در بيماران قلبي و بيمارانيکه اخيرا مبتلا به سکته قلبي شده اند با احتياط مصرف شود .

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها