داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


آنتي ميگرن - ANTIMIGRAINE


نام علمی: آنتي ميگرن - ANTIMIGRAINE
نوع دارو: گياهي
گروه: Herbal Drugs داروهاي گياهي

اشکال دارويي :

قطره 30 ميلي ليتري

 موارد مصرف :

قطره آنتي ميگرن به عنوان پيشگيري کننده و برطرف کننده حملات ميگرني و سردردهاي با منشاء عصبي  بکار مي رود  .

اجزاء فرآورده :

قطره آنتي ميگرن از عصاره هيدروالکلي گياهان زير تهيه مي شود :

1- دانه رازيانه                         30%          Foeniculum vulgare]

2-ريشه سنبل الطيب             30%           Valeriana officinalis

3-پوست ساقه بيد               20%            Salix alba

4-برگ بادرنجبويه                 20%            Melissa officinalis

مواد موثره :

والرينيک اسيد ، والپوتريات ها ، ساليسين ،‌روغن هاي فرار نظير آنتول ،‌سيترال و سيترونال .

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر :

مکانسيم دقيق اثر ضد ميگرني اين فرآورده بطو کامل شناخته نشده است . آنتي ميگرن به دليل داشتن سنبل الطيب و بادرنجبويه داراي اثرات مضعف سيستم اعصاب مرکزي مي باشد . ساليسين موجود در پوست بيد اثر ضد درد مشابه ساليسيلات ها ايجاد مي نمايد .

تداخل دارويي :

- از مصرف همزمان اين فرآورده با داروهاي حاوي ساليسيلات ها خودداري شود .

- مصرف اين فرآورده موجب تشديد اثر ساير داروهاي آرامبخش مي شود .

مقدارمصرف :

به محض شروع اولين آثار حمله ميگرني 30 تا 40 قطره در يک فنجان آب سرد ريخته و ميل شود . در صورت لزوم مي توان بعد زا يک ساعت مصرف دارو را تکرار نمود .

موارد احتياط :

1- مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممکن است ايجاد خواب آلودگي نمايد بنابراين هنگام رانندگي و يا کار با ابزاري که به هوشياري کامل نياز دارد با احتياط مصرف شود .

2- در افراد حساس به ساليسيليک اسيد ،‌مبتلا به آُسم ، زخمهاي حاد گوارشي ‌فهموفيلي ،‌نقرس ،‌اختلالات انعقادي و کمي پروترومبين خون با احتياط مصرف شود .

مصرف در حاملگي وشيردهي :

ايمني در مصرف اين فراورده در دوران بارداري  وشيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار بايد سنجيده شود

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها