داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


آنتوم - ANETHUM


نام علمی: آنتوم - ANETHUM
نوع دارو: گياهي
گروه: Herbal Drugs داروهاي گياهي

اشکال دارويي :

قرص 650 ميلي گرمي

گرانول در بسته هاي 100 گرمي

 موارد مصرف :

آنتوم در زيادي چربي خون ( کلسترول و تري گليسريدها ) پيشگيري و درمان آرتريو اسکلروز و کوليکهاي صفراوي بکار مي رود .

اجزاء فرآورده :

آنتوم از عصاره گياهان زير تهيه شده است

1- دانه وبرگ شويد                                68%                Anethum graveolens

2- ريشه کاسني                                 5%                   Cichorium intybus 

3-سرشاخه هاي گلدار شاهتره             5%                    Fumaria parviflora

4-ليمو عماني                                   4%                     Citrus sp

مواد موثره :

روغن هاي فرار نظير کارون ، ليمونن ،‌گليکوزيد ، تلخ لاکتوکوپيکرين و آلکالوييد پروتوپين ، هيسپريدين و کورستين .

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر :

مکانيسم اثر اين دارو تا کنون شناخته نشده است آزمايشات باليني انجام شده اثرات پائين آروندگي چربي خون اين فراورده را تاييد نموده است .

ترکيبات موجود در آنتوم موجب افزايش ترشحات صفرا شده بريا کورستين و لاکتوکوپيکرين موجود در اين فراورده نيز اثر مهار کنندگي آنزيمهاي ليپوژناز گزارش شده است . آزمايشات در آزمايشگاه نشان داده است که عصاره شاهتره مانع تشکيل سنگهاي صفراوي مي گردد .

مقدارمصرف :

قرص : روزي 3 بار ، هر بار 3-2 قرص با آب يا آّ ب ميوه ميل شود .

گرانول :‌روزي 2 تا 3 بار ، هر بار يک قاشق مرباخوري از گرانول را در يک ليوان آب جوش ريخته و پس از 10 دققيه ميل نماييد .

مصرف در حاملگي وشيردهي :

ايمني رد مصرف اين فراورده در زنان باردار وشيرده به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار بايد سنجيده شود .

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها