داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


آليکوم - ALICOM


نام علمی: آليکوم - ALICOM
نوع دارو: گياهي
گروه: Herbal Drugs داروهاي گياهي

اشکال دارويي :

قرص روکشدار 260 ميلي گرمي

 موارد مصرف :

آليکوم در زيادي فشار خون ، چربي خون ، تصلب شرائين و پيشگيري از ترومبوز بکار مي رود .

اجزاء فرآورده :

قرص آليکوم حاوي 100 ميلي گرم پودر سير ( Allium sativum ) مي باشد .

مواد موثره :

تيو آلليل ها و شمتقات آنها نظير آليئين ،‌آليسين ،‌آجوئين ،‌دي آلليل دي سولفايد و دي آلليل تري سولفايد

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر :

مطالعات نشان داده است که سير با اثر مستقيم روي عضلات صاف ديواره عروق باعث وازوديلاتاسيون عروق محيطي مي گردد به نظر مي رسد اين دارو با باز نمون کانالهاي پتاسيم  موجب هيپر پلاريزه سيون پتانسيل غشا و وازوديلاتاسيون عروق مي گردد .

همچنين مطالعات در آزمايشگاه که با عصاره آبي ، عصاره الکلي و با پودر سير انجام پذيرفته نشان داده است که سير ازطريق فعال کردن نيتريک اکسايد سنتتاز باعث افزايش توليد نيتريک اکسايد و در نتيجه پائين آمدن فشار خون مي گردد اين نتايج توسط آزمايشات در انسان نيز تاييد گرديده است .

از سير در کاهش کلسترول و تري گليسيرد احتمالا از طريق مهار آنزيم هاي کليدي سنتز کلسترول و اسيد هاي جرب مانند هيدروکسي متيل گلوتاريل کوآنزيم A و استيل کوآکربوکسيلاز ظاهر مي شود .

سير با افزايش فعاليت فيبرينو ليتيکي ،‌افزايش انعقاد و وقفه و تجمع پلاکتي از ايجاد لخته جلوگيري مي کند .

تداخل دارويي :

در بيماراني که تحت درمان با استيل ساليسيليک اسيد و يا ساير داروهاي ضد انعقاد و داروهاي پايين آورنده قند خون مي باشند با احتياط مصرف شود .

مقدارمصرف :

روزي 3 بار ، هر بار 2-1 قرص بعد از غذا ميل شود .

موارد احتياط :

مصرف زياد سير ممکن است باعث خونريزي پس از جراحي گردد .

عوارض جانبي :

با مقدار مصرف پيشنهاد شده عوارضي مشاهده نشده است ولي مصرف مقادير زياد آن و يا در صورت خالي بودن معده ممکن است اختلالات گوارشي نظير سوزش معده ، تهوع ،‌استفراغ و اسهال ايجاد نمايد . همچنين در افراد حساس واکنش هاي آلرژيک مانند درماتيت تماسي و حملات آسم با مصرف سير گزارش شده است .

موارد منع مصرف :

اين فرآروده در افراد حساس به سير و افراد ميتلا به زخمهاي حاد دستگاه گوارش ممنوعيت مصرف دارد .

مصرف در حاملگي وشيردهي :

مطالعات در آزمايشگاه نشان داده است که سير موجب انقباضات رحمي مي گردد و ايمني مصرف آن در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است لذا توصيه مي شود در اين دوران مصرف نگردد .

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها