داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


پني سيلين جي بنزاتين (ويال پن) - PENICILLIN G BENZATHINE


نام علمی: پني سيلين جي بنزاتين (ويال پن) - PENICILLIN G BENZATHINE
نوع دارو: شيميايي
گروه: Antibacterials آنتي باکتري
موارد و مقدار مصرف:
اين دارو در درمان عفونتهاي باکتريايي حساس به پني سيلين ،از جمله بيماري ياز،التهاب حلق و سيفيليس و به عنوان پيشگيري از ابتلا به تب روماتيسمي مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
درصورت وجود سابقه آلرژيک به پني سيلين ها نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
واکنش هاي حساسيتي شامل کهير،تب ،درد مفاصل ،آنژيوادم و شوک آنافيلاکتيک در بيماراني که دچار حساسيت مفرط مي شوند،با مصرف اين دارو گزارش شده است.
هشدار:
در صورت وجود سابقه آلرژيک به پني سيلين ها نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان پني سيلين ها با متوترکسات منجر به کاهش کليرانس متوترکسات و درنتيجه مسموميت با اين دارو مي شود.
 
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.اين دارو فقط بايد از راه تزريق عميق عضلاني مصرف شود و نبايد از راه وريدي ،داخل شريان يا زيرجلدي يا نزديک عصب تزريق شود.
2.تزريق پني سيلين G بنزاتين بايد به صورت آهسته و پيوسته انجام شود تا سوزن مسدود نشود.
3.مخلوط کردن پني سيلين ها و آمينوگليکوزيدها توصيه نمي شود.
4.در صورت بروز اسهال ،بدون مشورت با پزشک از مصرف هر گونه داروي ضداسهال بايد خودداري کرد.
فارماکوکينتيک:
اين دارو به آهستگي در محل تزريق (عضلاني) آزاد و پس از هيدروليز به پني سيلين G تبديل مي شود و در نتيجه ،غلظت سرمي مطلوب ،اگر چه کمتر،اما به مدت طولاني تري نسبت به ساير پني سيلين هاي تزريقي ايجاد مي کند.اوج غلظت سرمي دارو پس از 24 ساعت ايجاد خواهد شد.
اشکال دارويي:
For Injection:600,000units,1,200,000units
 
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها