داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


داپسون - Dapsone


نام علمی: داپسون - Dapsone
نوع دارو: شيميايي
گروه: Antibacterials آنتي باکتري
موارد و مقدار مصرف:
اين دارو در درمان جذام و درماتيت تبخالي مصرف مي شود.
 
عوارض جانبي:
عوارض جانبي اين دارو وابسته به مقدار مصرف مي باشند و با مقاديري که براي درمان جذام مصرف مي شود،بندرت بروز مي نمايند.اين عوارض عبارتند از هموليز،متهموگلوبينمي ،نوروپاتي ،درماتيت آلرژيک ،بي اشتهايي ،تهوع ،استفراغ ،سردرد،بيخوابي ،کم خوني ،هپاتيت ،آگرانولوسيتوز،سندرم داپسون (بثورات جلدي همراه با تب و ايوزينوفيلي) که در صورت بروز آن بايد بلافاصله مصرف دارو را قطع کرد.
 
تداخل دارويي:
ريفامپين غلظت پلاسمايي داپسون را کاهش مي دهد.
مکانيسم اثر:
داپسون يک داروي باکتريواستاتيک است و احتمالا در ساخت فولات تداخل مي کند.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.از آنجا که احتمال بروز مقاومت ميکروبي به داپسون وجود دارد،مصرف همزمان اين دارو با ريفامپين توصيه مي شود.
2.در صورت بروز واکنش هاي درماتيت مصرف دارو را بايد قطع کرد.3 دوره درمان که ممکن است 6 ماه تا 3سال يا بيشتر طول بکشد،بايد کامل شود.
فارماکوکينتيک:
جذب اين دارو از راه خوراکي آهسته است و به محيط اسيدي نياز دارد.پس از جذب در تمام بافتها و به ويژه کبد،عضلات ،کليه ها و پوست يافت مي شود. غلظت سرمي دارو 62 ساعت بعد از مصرف به اوج خود مي رسد. متابوليسم دارو کبدي است .نيمه عمر داپسون 50-10 ساعت مي باشد. دفع اين دارو عمدتا کليوي است .بخشي از طريق صفرا دفع و وارد چرخه روده اي کبدي مي شود.
اشکال دارويي:
Tablet:50mgDouble Scored Tablet:100mg
 
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها