داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


کلوفازيمين - Clofazimine


نام علمی: کلوفازيمين - Clofazimine
نوع دارو: شيميايي
گروه: Antibacterials آنتي باکتري
موارد و مقدار مصرف:
کلوفازيمين در درمان جذام به عنوان انتخاب دوم ،از جمله درمان جذام مقاوم به داپسون مصرف مي شود.
 
عوارض جانبي:
کلوفازيمين ممکن است سبب بروز خونريزي گوارشي ،مسموميت معده اي روده اي ،هپاتيت يا يرقان ،تغيير رنگ پوست و افسردگي شود.
 
 
مکانيسم اثر:
به نظر مي رسد اين دارو اثر باکتري کش خود را بر روي مايکوباکتريوم به آهستگي و از طريق مهار رشد باکتري و اتصال به DNA اعمال مي نمايد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.دوره درمان با اين دارو که ممکن است چند سال طول بکشد،بايد کامل شود.
2.دارو را بايد هر روز در وقت معين مصرف نمود و حتي الامکان از فراموش کردن نوبتهاي مصرف دارو خودداري کرد.
3.کلوفازيمين ممکن است سبب بروز افسردگي و تمايل بيمار به خودکشي شود که اين حالت معمولا پس از تغيير رنگ برگشت پذير پوست بروز مي کند.
4.احتمال حساس شدن پوست بيمار به نور وجود دارد.از اين رو بايد از قرارگرفتن در معرض تابش مستقيم نور خورشيد خودداري کرد.
5.کلوفازيمين را بايد با غذا يا شير مصرف نمود.
فارماکوکينتيک:
جذب اين دارو پس از مصرف خوراکي متغير است و با مصرف غذا افزايش مي يابد.پس از جذب در بافتهاي چربي ،لنف ،صفرا و ساير بافتها منتشر مي شود.نيمه عمر اين دارو پس از مصرف يک مقدار واحد حدود 10 روز و با مصرف طولاني مدت و مقادير زياد حدود 32 ماه مي باشد.اوج غلظت سرمي دارو پس از 61 ساعت (در مصرف طولاني مدت) بدست مي آيد. دفع اين دارو از طريق کليه و تا 50 درصد به صورت تغيير نيافته از طريق مدفوع دفع مي گردد.
اشکال دارويي:
Capsule:50mg,100mg
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها