داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


سفالوتين - Cephalothin


نام علمی: سفالوتين - Cephalothin
نوع دارو: شيميايي
گروه: Antibacterials آنتي باکتري
موارد و مقدار مصرف:
اين دارو در درمان عفونتهاي ناشي از باکتري هاي گرم مثبت و گرم منفي حساس به دارو از جمله عفونت استخوان و مفاصل ،آندوکارديت باکتريايي ،پنوموني باکتريايي ،سپتي سمي باکتريايي ،عفونتهاي پوستي و بافتهاي نرم و عفونتهاي مجاري ادرار و همچنين براي پيشگيري از عفونت قبل از اعمال جراحي مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
درصورت وجود سابقه حساسيت مفرط به سفالوسپورين ها يا پني سيلين ها و مشتقات آنها، پني سيلامين بيماري پورفيري ،نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
واکنشهاي آلرژيک شامل کهير و بثورات جلدي و علايم حساسيت مفرط شامل شوک آنافيلاکتيک ،تهوع ،استفراغ و اسهال و علايم مربوط به کوليت پسود و ممبران با مصرف اين دارو گزارش شده است.
هشدار:
در صورت وجود سابقه حساسيت مفرط به سفالوسپورين ها يا پني سيلين ها و مشتقات آنها،پني سيلامين بيماري پورفيري ،نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
در صورت مصرف همزمان سفالوسپورين ها با آمينوگليکوزيدها،وانکومايسين يا آمفوتريسين خطر بروز مسموميت کليوي افزايش مي يابد. مصرف همزمان ديورتيک هاي گروه لوپ با سفالوتين خطر بروز مسموميت کليوي ناشي از سفالوتين را افزايش مي دهد. پروبنسيد دفع سفالوسپورينها از توبول هاي کليوي را کاهش داده و لذا سبب افزايش غلظت سرمي سفالوسپورينها و در نتيجه احتمال بروز مسموميت مي شود. اثر ضد انعقادي وارفارين درصورت مصرف همزمان با اين داروها ممکن است افزايش يابد.
 
نکات قابل توصيه به بيمار:
1. مخلوط کردن سفالوتين با ساير داروها (بويژه آمينوگليکوزيدها) در يک محلول توصيه نمي شود.
2. در صورت فراموش کردن يک نوبت مصرف دارو،به محض بياد آوردن دارو را بايد مصرف کرد. ولي اگر تقريب زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد،از مصرف نوبت فراموش شده بايد خودداري شود و مقدار مصرف بعدي نيز دو برابر نگردد.
3. در صورت بروز اسهال شديد،قبل از مصرف هرگونه داروي ضد اسهال بايد با پزشک مشورت شود.
فارماکوکينتيک:
غلظت سرمي دارو 0/5 ساعت بعد از تزريق عضلاني به اوج خود مي رسد. نيمه عمر دارو 10/5 ساعت است که در صورت عيب کار کليه ممکن است تا 18 ساعت نيز افزايش يابد.7060 درصد از طريق کليه و از راه ترشح توبولي دفع مي شود.
اشکال دارويي:
For Injection:1g(assodium
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها