داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


مبندازول - Mebendazole


نام علمی: مبندازول - Mebendazole
نوع دارو: شيميايي
گروه: Anthelmintics ضد کرم
موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) آلودگي به کرمک:
بزرگسالان و کودکان بزرگتر از 2 سال: از راه خوراکي، مقدار 100 ميلي‌گرم به صورت مقدار واحد مصرف مي‌شود. در صورت تداوم عفونت بعد از گذشت سه هفته، درمان تکرار مي‌شود.
ب) آلودگي به کرم گرد، کرم شلاقي، کرم قلاب دار و تريکوسترونژيلوس:
بزرگسالان و کودکان بزرگتر از 2 سال: از راه خوراکي ، مقدار 100 ميلي‌گرم دوبار در روز به مدت سه روز مصرف مي‌شود. در صورت تداوم عفونت بعد از گذشته سه هفته، درمان تکرار مي‌شود. همچنين براي درمان عفونت با کرم‌هاي قلابدار، شلاقي و گرد مي‌توان mg 500 به‌صورت تک دوز تجويز نمود.
پ) تريشينوز:
بزرگسالان و کودکان: مقدار 400-200 ميلي‌گرم سه بار در روز به مدت سه روز مصرف و سپس 500-400 ميلي‌گرم سه بار در روز به مدت 10 روز مصرف مي‌شود.
ت) کاپيلاريازيس:
بزرگسالان و کودکان: mg 200 خوراکي دو بار در روز به مدت 20 روز مصرف مي‌شود.
ث) توکسوکاريازيس :
بزرگسالان و کودکان: mg 200-100 خوراکي دو بار در روز به مدت 5 روز مصرف مي‌شود. برخي پزشکان پيشنهاد مي‌کنند که درمان تا 20 روز ادامه يابد.
ج) دراکونکوليازيس:
بزرگسالان: روزانه mg 800-400 خوراکي، به مدت 6 روز مصرف مي‌شود.
چ) عفونت‌هاي Mansonella perstan:
بزرگسالان و کودکان: mg 100 خوراکي دو بار در روز به مدت 30 روز مصرف مي‌شود.
ح) انکوسرکيازيس:
بزرگسالان: مقدار 1 گرم خوراکي دو بار در روز به مدت 28 روز مصرف مي‌شود.
مکانيسم اثر
اثر ضد کرم: مبندازول برداشت گلوکز و ساير مواد غذايي داراي وزن مولکولي کم را در کرمهاي حساس مهار مي‌سازد و ذخاير گليکوژن را (که براي تکثير و بقاي اين کرمها لازم است ) تخليه مي‌کند. طيف اثر اين دارو گسترده است و ممکن است در آلودگيهاي چندگانه مفيد باشد
. مبندازول به‌عنوان يک داروي انتخابي در درمان آسکارياز، کاپيلارياز، انتروبياز و تريکورياز به کار مي‌رود.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
مصرف همزمان اين دارو با داروهاي ضد تشنج، از جمله فني‌توئين و کاربامازپين، ممکن است متابوليسم مبندازول را افزايش دهد و موجب کاهش اثربخشي آن شود.
سايمتيدين متابوليسم مبندازول را مهار و سطح آن را افزايش مي‌دهد.
 
 
تداخل دارويي:
عوارض جانبي
عصبي: تب.
دستگاه گوارش: درد شکم و اسهال به طور گذرا در موارد آلودگي شديد.
خون: نوتروپني برگشت‌پذير.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: اختلالات گوارشي ، اختلال در وضعيت ذهني.
درمان: شامل درمان حمايتي است. در صورتي که زمان زيادي از مصرف دارو نگذشته باشد (کمتر از چهار ساعت )، محتويات معده را مي‌توان از طريق ايجاد استفراغ يا شستشوي معده تخليه کرد. به دنبال آن ذغال فعال ، براي کاهش جذب دارو ‌تجويز مي‌شود.
مکانيسم اثر:
فارماکوکينتيک
جذب: حدود 10- 5 درصد از يک مقدار مصرف شده جذب مي‌شود. جذب دارو در بيماران مختلف تا حد زيادي متفاوت است.
پخش: به ميزان زيادي به پروتئينهاي پلاسما پيوند مي‌يابد. اين دارو از جفت عبور مي‌کند.
متابوليسم: مبندازول به 2-آمينو- 5 (6) بنزايميدازوليل فنيل کتون غير فعال متابوليزه مي‌شود.
دفع: بيشتر مقدار مصرف شده دارو از طريق مدفوع دفع، و حدود 10-2 درصد دارو طي 48 ساعت به صورت تغيير نيافته يا متابوليت 2- آمين از طريق ادرار دفع مي‌شود. نيمه عمر مبندازول 3 ساعت است.
 
فارماکوکينتيک:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط نسبت به دارو.
موارد احتياط: بارداري و سنين زير 2 سال از موارد منع مصرف نسبي است. اين دارو براي بيماري هيداتيد موثر نيست.
اشکال دارويي:
اشکال دارويي:
Tablet, Chewable: 100 mg
اطلاعات ديگر:
طبقه‌بندي فارماکولوژيک: بنزايميدوازول.
طبقه‌بندي درماني: ضد کرم.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
1- قرصهاي اين دارو را مي‌توان جويد، به صورت کامل بلعيد و يا خرد کرد و با غذا مخلوط نمود.
2- مصرف داروهاي مسهل، تنقيه يا محدوديت غذايي ضروري نيست.
3- نمونه‌هاي مدفوع بايد در يک ظرف تميز و خشک جمع‌آوري شود، به يک ظرف با برچسب مناسب انتقال داده شده و به آزماشگاه فرستاده شود. آب، ادرار و بعضي داروها ممکن است تخمهاي انگل را تخريب کنند.
4- افرادي که با بيمار تماس دارند، بايد از نظر احتمال آلودگي معاينه شوند و در صورت لزوم درمان گردند.
5- مصرف مقادير زياد دارو براي درمان هيداتيد و تريشينوز در مرحله تحقيق است. شمارش کامل گلبولهاي سفيد خون بايد به طور مکرر انجام گيرد تا بروز مسموميت دارويي، بخصوص در دوران اوليه درمان، مشخص شود.
نکات قابل توصيه به بيمار
1- بهداشت فردي را به طور کامل رعايت کنيد تا از عود مجدد آلودگي جلوگيري شود. نواحي اطراف مقعد را هر روز بشوييد و لباسهاي زير و ملحفه‌ها را نيز تعويض نماييد. دستها و ناخنهاي خود را قبل از غذا و بعد از دفع مدفوع بشوييد.
2- به طور مرتب حمام کنيد و در صورت امکان دوش بگيريد.
3- دست‌ها را به دهان نبريد، ناخنها را به طور مرتب کوتاه کنيد و براي جلوگيري از ايجاد آلودگي با کرم قلابدار، پا برهنه به مناطق آلوده نرويد. تخمها به آساني، به طور مستقيم و غيرمستقيم توسط دستها، غذا يا وسايل آلوده انتقال مي‌يابند. شستن لباسها در ماشين لباسشويي موجب از بين رفتن تخمها مي‌شود.
4- تکاندن لباسها و ملحفه‌ها موجب پراکنده شدن تخمها در هوا مي‌شود. رعايت بهداشت و تميز نگهداشتن منزل سبب کاهش تعداد تخمها مي‌شود.
5- اعضاي خانواده بيمار بايد از نظر آلودگي بررسي و در صورت نياز درمان شوند.
مصرف در کودکان: مصرف مبندازول در کودکان کوچکتر از 2 سال بايد تنها به مواردي محدود شود که مضرات دارو در برابر منافع آن سنجيده شده باشد.
مصرف در شيردهي: بي‌ضرري مصرف اين دارو در دوران شيردهي ثابت نشده است.
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها