داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


پي پرازين - Piperazine


نام علمی: پي پرازين - Piperazine
نوع دارو: شيميايي
گروه: Anthelmintics ضد کرم
موارد و مقدار مصرف:
پي پرازين در درمان آلودگي به کرمهاي نخي و گرد مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
در صورت ابتلاي بيمار به عيب شديد کار کليه اين دارو نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
تهوع ،استفراغ ،قولنج ،اسهال ،واکنش هاي آلرژيک (شامل کهير،اسپاسم برونش و موارد نادري از سندرم استيونس جانسون و آنژيوادم) از عوارض اين دارو هستند.
هشدار:
در صورت ابتلاي بيمار به عيب شديد کار کليه اين دارو نبايد مصرف شود.
 
مکانيسم اثر:
اين دارو با مهار پاسخ عضله کرم به پيامهاي عصبي موجب فلج انگل و دفع آن مي شود.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.در صورت مصرف اين دارو براي درمان کرمک ،بهتر است تمام افراد خانواده به طور همزمان درمان شوند. همچنين ،شستن لباسهاي خواب و رختخواب بعد از درمان با دارو ضروري است تا آلودگي دوباره عود نکند.
2.بيش از مقدار تجويز شده نبايد دارو مصرف شود.
3.دوره درمان بايد کامل گردد. در عفونتهاي شديد يا در صورت عود مجدد عفونت ،درمان 2-1 هفته بعد ممکن است تکرار شود.
فارماکوکينتيک:
اين دارو به سرعت از راه خوراکي جذب مي شود. غلظت سرمي دارو 2-4 ساعت پس از مصرف به اوج خود مي رسد. نيمه عمر دارو متغير است. دفع اين دارو عمدتا کليوي است.
اشکال دارويي:
(Tablet:500 mg (as Citrate or Phosphate
(Syrup:583.3 mg/5 ml (As Citrate orPhosphate
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها