داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


استامينوفن کدئين - Acetaminophen and Codeine (Tylenol-Codeine)


نام علمی: استامينوفن کدئين - Acetaminophen and Codeine (Tylenol-Codeine)
نوع دارو: شيميايي
گروه: Analgesic drugsضد درد و مسکن ها و ضد تب
موارد و مقدار مصرف:
تب بر
ضد درد
 
 
 
 
 
 
 
قطره
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها