داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


افتالميک سديم محلول - Ophthalmic Bath Solution


نام علمی: افتالميک سديم محلول - Ophthalmic Bath Solution
نوع دارو: شيميايي
گروه: Analgesic drugsضد درد و مسکن ها و ضد تب
موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
شستشوي چشم برا ي پاک کردن آن از مواد خارجي، تسکين تحرک چشم.
پيمانه مخصوص را تميز کرده و با محلول شستشو تا نيمه پر کرده و محکم بر روي چشم قرار مي‌ دهند. سپس، سر را به عقب خم مي‌ کنند، چشم را باز نگه داشته و با به همزدن پلک‌ها چشم را مي‌ شويند.
 
 
 
 
 
 
 
اشکال دارويي:
اشکال دارويي:
Solution: Boric Acid 1610 mg/100 ml
اطلاعات ديگر:
طبقه‌بندي فارماکولوژيک: ضدعفوني کننده.
طبقه‌بندي درماني: شستشودهنده چشم.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده A
نکات قابل توصيه به بيمار
در صورت عدم بهبود بعد از مصرف محلول، به پزشک مراجعه کنيد.
پيمانه مخصوص را قبل و بعد از استفاده از محلول به خوبي بشوييد. باقيمانده محلول استفاده نشده را دور بريزيد و از آلوده کردن محلول داخل ظرف خودداري کنيد.
در صورت تغيير رنگ محلول، از مصرف آن خودداري کنيد.
در صورت وجود زخم باز در چشم يا اطراف آن، از مصرف محلول خودداري کنيد.
در صورت وجود لنز تماسي داخل چشم ، از مصرف محلول خودداري کنيد.
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها