داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


ديکلوفناک سديم .مدافناک - Diclofenac Sodium


نام علمی: ديکلوفناک سديم .مدافناک - Diclofenac Sodium
نوع دارو: شيميايي
گروه: Analgesic drugsضد درد و مسکن ها و ضد تب
موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) استئوآرتريت
بزرگسالان: از راه خوراکي، مقدار mg/day 150-100 در مقادير منقسم مصرف مي شود. 100 الي 200 ميلي گرم از شکل آهسته رهش (کپسول يا قرص).
ژل موضعي:
نکته: حداکثر مصرف از ژل 1 درصد نبايد بيش از 32 گرم در روز باشد.
درد در مفصل تحتاني (مانند زانو ، مچ و...) : 4 گرم از ژل 1 درصد را 4 بار در روز به مفصل دردناک بماليد (حداکثر 16 گرم به ازاي هر مفصل ).
درد در مفصل فوقاني: 2 گرم از ژل 1 درصد را 4 بار در روز به مفصل دردناک بماليد (حداکثر 8 گرم به ازاي هر مفصل ).
ب) اسپونديليت انکيلوزان
بزرگسالان: از راه خوراکي، مقدار 25 ميلي گرم چهار بار در روز مصرف مي‌شود. به هنگام خواب نيز ممکن است مقدار 25 ميلي گرم ديگر ضروري باشد.
پ) آتريت روماتوئيد
بزرگسالان: از راه خوراکي، مقدار mg/day 200-150 در مقادير منقسم مصرف مي شود. 100 ميلي گرم از شکل آهسته رهش يک الي 2 بار در روز.
توجه: درمان ديسمنوره: 50 ميلي گرم 3 بار در روز حداکثر 150 ميلي گرم در روز.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط نسبت به دارو، بيماراني که مصرف د يکلوفناک، آسپيرين يا ساير داروهاي ضدالتهاب غير استروئيدي (NSAIDs) در آنها موجب آسم، کهير، يا ساير واکنشهاي آلرژ يک مي شود (واکنشهاي آلرژيک، از جمله آنافيلاکسي، گزارش شده است)، حين و نزديک CABG، پورفيري کبدي (ممکن است اين حالت را تشديد کند). از مصرف در دوران انتها ي بارداري و شيردهي خوددار ي کنيد.
موارد احتياط:
الف) زخم خونريزي دهنده گوارشي گزارش شده است. تمامي بيماراني که به مدت طولاني ديکلوفناک مصرف مي کنند، از نظر بروز زخم و خونريزي گوارشي بايد تحت نظر قرار گيرند. مقدار نگهدارنده بايد کمترين مقدار موثر دارو باشد.
ب) غلظت هاي سرمي ترانس آميناز (بخصوص آلانين آمينوترانسفراز [ALT])، و ساير پارامترهاي عملکرد کبد به طور دوره اي پيگيري شوند ، زيرا اختلال خفيف تا متوسط کار کبد در طول درمان با ديکلوفناک گزارش شده است.
پ) از آنجايي که دارو از طريق کليه دفع مي شود، مصرف اين دارو در بيماران مبتلا به عيب کار کليه به پيگيري دقيق نياز دارد. احتباس مايعات و ادم در بعضي از بيماران گزارش شده است.
ت) عوارض قلبي عروقي: NSAID‌ها باعث افزايش ريسک مشکلات ترومبوآمبوليک قلبي عروقي شامل MI، استروک و بروز هايپرتنشن جديد يا تشديد موارد موجود هايپرتنشن مي‌ شوند. ريسک بسته به مدت زمان استفاده، ريسک فاکتورهاي موجود در بيمار و بيماري قلبي زمينه‌اي افزايش مي‌ يابد. به دقت ريسک فاکتورهاي بيماري قلبي و مشکلات قلبي را قبل از تجويز ارزيابي کنيد. در افرادي که در بدو امر دچار احتباس مايع، نارسايي قلبي و هايپوتنشن با احتياط تجويز کنيد. تجويز همزمان ايبوپروفن و احتمالاً سا ير NSAID‌ها ممکن است با اثرات محافظتي آسپرين بر روي قلب تداخل کرده و آن را کاهش دهد.در بيماران داراي ريسک بهتر است از داروي جايگزين استفاده شود.
تداخل دارويي
مصرف همزمان با آسپيرين غلظت پلاسمايي ديکلوفناک را کاهش مي دهد. مصرف همزمان اين دارو توصيه نمي شود.
از آنجايي که ديکلوفناک مانند ساير داروهاي ضدالتهاب غير استروئيدي بر عملکرد پلاکت تاثير مي گذارد، در صورت مصرف همزمان وارفارين با اين دارو، بايد مقدار مصرف وارفارين تنظيم شود.
NSAIDها ممکن است باعث افزايش غلظت خوني آمينوگليکوزيدها در نوزادان نارس شوند. غلظت خوني آمينوگليکوزيدها را مانيتور نماييد.
اين دارو ممکن است اثرات پايين آورندگي فشار خون بتابلاکرها را کاهش دهد.از مصرف همزمان دو دارو خودداري کنيد.
سوکرالفات ممکن است جذب ديکلوفناک را کاهش دهد.بنابراين بين زمان مصرف هر کدام فاصله بگذاريد.
غلظت خوني فني تويين در مصرف همزمان ممکن است افزايش يابد علائم مسموميت و غلظت خوني با به دقت مانيتور کنيد.
مصرف همزمان با ديگوکسين، متوترکسات و سيکلوسپورين ممکن است اثر سمّي ا ين داروها را افزايش دهد.
مصرف همزمان با ليتيم، کليرانس کليوي ليتيم را کاهش مي دهد و بنابراين، سطوح پلاسمايي آن افزايش يافته و ممکن است به مسموميت منجر شود.
مصرف همزمان با انسولين يا داروهاي خوراکي پايين آورنده قند خون ممکن است پاسخ بيمار به اين داروها را تغيير دهد.
مصرف همزمان داروهاي مدر با ديکلوفناک ممکن است اثر داروهاي مدر را کاهش دهد.
مصرف همزمان با داروهاي مدر حفظ کننده پتاسيم ممکن است غلظت سرمي پتاسيم را افزايش دهد.
 
 
تداخل دارويي:
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: سردرد ، سرگيجه، بيخوابي، افسردگي، بيقراري و اضطراب.
قلبي ـ عروقي: نارسايي احتقاني قلب ، افزايش فشار خون، ادم.
پوست: کهير، اگزما، درماتيت، طاسي، حساسيت به نور، بثورات تاولي، اريتم، پورپوراي آلرژيک، بثورات پوستي، خارش، درماتيت فلسي (به ندرت )، سندرم استيون جانسون.
غده درون‌ريز: کمي قند خون ، برافروختگي (به ندرت).
دستگاه گوارش: درد يا کرامپ‌هاي شکمي، يبوست، ‌اسهال، سوءهضم، تهوع، اتساع شکم، نفخ، خونريزي، زخم گوارشي (احتمالاً همراه با خونريزي يا سوراخ شدن)، ضايعات مري.
ادراري ـ تناسلي: ازتمي، پروتئينوري، نارسايي حاد کليوي، اوليگوري، نفريت بينابيني، سندرم نفروتيک، نکروز پاپيلاري، احتباس مايعات.
خون: ‌افزايش زمان تجمع پلاکتي.
متابوليک: هايپوگلايسمي، هايپرگلايسمي.
تنفسي: آسم.
عضلاني- اسکلتي: درد کمر، مفاصل و پا.
کبد: هپاتيت، هپاتوتوکسيسيتي، زردي.
حس‌هاي خاص: تاري ديد، اسکوتوم، دوبيني، اختلال در حس چشايي، کاهش قابل برگشت شنوايي، آمبليوپي، شب‌کوري، Vitreous Floaters.
ساير عوارض: حساسيت مفرط (تورم لبها و زبان، ادم حنجره، واکنش آنافيلاکتوئيد، آنژيوادم، آنافيلاکسي (نادر).
توجه: در صورت تداوم نتايج غيرطبيعي آزمون عملکرد کبد يا تشديد بيماري يا در صورت بروز علائم باليني کبدي، بايد مصرف دارو قطع شود.
مسموميت و درمان
هيچ‌گونه موردي گزارش نشده است. داروي خاصي به عنوان پادزهر آن وجود ندارد. درمان حمايتي و علامتي است و عبارت است از ايجاد استفراغ و يا شستشوي معده. درمان با ذغال فعال و يا دياليز ممکن است مفيد باشد.
مکانيسم اثر:
مکانيسم اثر
اثر ضدالتهاب: ديکلوفناک يک داروي غير استروئيدي با اثر بارز ضدالتهاب و ضددرد است که اثر ضدتب نيز دارد.
اين دارو اثر ضدتب، درد و التهاب خود را از طريق مهار آنزيم سيکلواکسيژناز (cox) و توليد پروستاگلاندينها اعمال مي نمايد.
 
فارماکوکينتيک:
فارماکوکينتيک
جذب: بعد از تزريق عضلاني يا مصرف ديکلوفناک از طريق خوراکي يا رکتال، اين دارو به سرعت و تقريباً به طور کامل جذب مي شود.
حداکثر غلظت پلاسمايي دارو طي 30-10 دقيقه حاصل مي شود. غذا جذب دارو را به تاخير مي اندازد و در نتيجه اوج غلظت پلاسمايي آن طي 12-5/2 ساعت حاصل مي شود، ولي تاثيري بر فراهمي زيستي دارو ندارد.
پخش: به ميزان بسيار زياد (تقريباً 100 درصد) به پروتئين پيوند مي يابد.
متابوليسم: در اولين عبور از کبد متابوليزه و 60 درصد آن به صورت تغييرنيافته وارد دستگاه گردش خون مي‌ شود. متابوليت عمده و فعال ديکلوفناک 48 هيدروکسي د يکلوفناک، حدود سه درصد فعاليت داروي اوليه را دارد. نيم عمر متوسط نهايي دارو حدود 75 الي 105 دقيقه بعد از يک بار مصرف دارو است.
دفع: حدود 60-40 درصد ديکلوفناک از طريق ادرار و باقيمانده آن در صفرا دفع مي شود. حدود 30-20 درصد از داروي دفع شده و در ادرار متابوليت 58 هيدروکسي و حدود 20-10 درصد متابوليتهاي ديگر هستند. حدود 10-5 درصد دارو به صورت تغييرنيافته از راه ادرار دفع مي شود. بيش از 90 درصد از دارو طي 72 ساعت دفع مي شود. اختلال متوسط عملکرد کليه تاثيري بر سرعت دفع داروي تغييرنيافته ندارد، ولي سرعت دفع متابوليتها را کاهش مي دهد. اختلال عملکرد کبد تاثيري بر فارماکوکينتيک ديکلوفناک ندارد.
اشکال دارويي:
اشکال دارويي:
Injection: 25 mg/ml, 3ml
Tablet, Extended Release: 25, 50, 100mg
Capsule, Extended Release, Pellets: 100mg
Drop: 0.1%
Suppository: 50, 100mg
Gel: Diclofenac Diethylammonium Salt Eq To diclofenac s 1%
اطلاعات ديگر:
طبقه‌بندي فارماکولوژيک: ضدالتهاب غير استروئيدي (NSAIDs).
طبقه‌بندي درماني: ضدآرتريت، ضدالتهاب.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B (ژل موضعي 1%)، رده C (خوراکي، سه ماه اول و دوم)، رده D (سه ماهه سوم)
نکات قابل توصيه به بيمار
به بيمار بياموزيد دارو را با غذا يا شير استفاده نمايد ( اين توصيه در مورد اشکال انتريککوتد ضروري نمي باشد).
به بيمار بياموزيد مقدار نمک مصرفي خود را کم کند زيرا اين دارو ممکن است باعث ادم و احتباس مايعات بخصوص در بيماران مبتلا به فشار خون بالا شود.
به بيمار بياموزيد از مصرف آسپيرين و ساير NSAIDهاي بدون نسخه در حين مصرف دارو خودداري کند.
به بيمار بياموزيد علائم بروز زخم گوارشي را به سرعت به پزشک يا داروساز اطلاع دهد. اين علائم شامل درد اپيگاستر، سياه و تيره شدن مدفوع ميباشد. همچنين علائمي مانند بروز راش، ادم و افزايش وزن اطلاع داده شود.
مصرف در سالمندان
مصرف ديکلوفناک در بيماران سالخورده بايد با احتياط همراه باشد. در سالمندان احتمال بروز عوارض به ويژه عوارض گوارشي و کليوي بيشتر است. براي کنترل علائم، مقدار مصرف تا پايين‌ترين مقدار موثر بايد کاهش يابد.
مصرف در شيردهي
غلظتهاي پايين ديکلوفناک در بيماراني که اين دارو را مصرف مي‌کنند، اندازه‌گيري شده است. منافع دارو در برابر مضرات آن بايد سنجيده شود.
ملاحظات اختصاصي
1- مصرف همزمان ديکلوفناک با داروهايي مانند گلوکوکورتيکوئيد موجب تشديد عوارض گوارشي ديکلوفناک مي‌شود.
2- از آنجا که اختلالات فعاليت مغز استخوان بروز کرده است، ارزيابي دوره‌اي عملکرد خونسازي بدن توصيه مي‌شود. کنترل منظم غلظت هموگلوبين براي شناسايي اثرات سمي دارو بر روي دستگاه گوارش اهميت زيادي دارد.
3- از آنجا که اثرات ضد التهاب، ضد تب و ضد درد ديکلوفناک ممکن است علائم معمول عفونت را پنهان سازد، امکان بروز عفونت بايد به دقت پيگيري گردد.
4- طي درمان طولاني مدت با اين دارو، معاينات دوره‌اي چشمي توصيه مي‌شود.
5- عملکرد کليه بيمار بايد در طول درمان پيگيري شود. مصرف اين دارو در بيماران مبتلا به نقصان عملکرد کار کليه با احتياط و با مقادير کمتر باشد.
6- عملکرد کبدي بيمار بايد در طول درمان پيگيري شود. ممکن است نتايج غير طبيعي آزمون عملکرد کبد و واکنشهاي شديد کبدي بروز کند.
7- با توجه به اينکه اين دارو مي‌ تواند باعث ايجاد حساسيت به نور شود بهتر است نکات لازم براي پيشگيري از ا ين عارضه رعايت شود.
8- مصرف اين دارو در کودکان توصيه نمي‌شود.
9- 6 ساعت قبل از اعمال جراحي دندانپزشکي قطع گردد.
10- اين داروها از طريق مهار سنتز پروستاگلاندين باعث کاهش جريان خون کليه مي‌شوند. بنابراين بيماران با اختلال زمينه‌اي کليه، دهيدراتاسيون، نارسايي قلبي ، نارسايي کبدي ، سالمندان و افراد مصرف کننده داروهاي مدر، ARB, ACEI ريسک بيشتري براي آسيب کليه دارند.
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها