داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


بوپروپيون - Bupropion Hcl


نام علمی: بوپروپيون - Bupropion Hcl
نوع دارو: شيميايي
گروه: Antidepressants ضد افسردگي
موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف ـ افسردگي.
بزرگسالان: با mg 100 خوراکي دو بار در روز شروع مي‌ شود و در صورت نياز بعد از 3 روز به mg 100 سه بار در روز افزايش مي‌يابد. در صورت عدم پاسخ‌دهي پس از چند هفته درمان، دوز به mg 150 سه بار در روز افزايش يابد. مقدار مصرفي در هر دوز نبايد بيش از mg 150 باشد و فواصل بين دوزها حداقل 6 ساعت است. بيشترين ميزان قابل مصرف در روز mg 450 است.
ب) اختلال خلقي فصلي( فرآورده آهسته رهش).
بزرگسالان: درمان در پائيز شروع مي‌شود.
با mg 150 خوراکي يک بار در روز به هنگام صبح شروع و پس از يک هفته به mg 300 در روز افزايش مي‌ يابد. اين ميزان در پاييز و زمستان حفظ مي‌ شود و سپس به mg 150 در روز کاهش مي‌ يابد و پس از 2 هفته در ابتداي بهار قطع مي‌ شود.
پ) ترک سيگار (فرآورده آهسته رهش).
بزرگسالان: 150 ميلي‌گرم روزانه به مدت 3 روز و افزايش ‌آن به حداکثر 300 ميلي‌گرم روزانه خوراکي در 2 دوز 150 ميلي‌گرمي با فاصله حداقل 8 ساعت.
تنظيم دوز: در بيماران با سيروز کبدي خفيف تا متوسط يا نارسايي کليه ،دفعات مصرف دارو و دوز کاهش يابد. در بيماران با سيروز کبدي شديد بيش از mg 75 روزانه مصرف نشود.
مکانيسم اثر
اثر ضدافسردگي: مکانيسم اين اثر دارو شناخته شده نيست. بوپروپيون يک مهارکننده ضعيف بازجذب نوراپي‌نفرين ، دوپامين و سروتونين است. احتمالاً مکانيسم دارو توسط سيستم نورآدرنرژيک يا دوپامينرژيک يا هردو مي‌باشد.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
کاربامازپين مي‌تواند سطح بوپروپيون را کم کند. بوپروپيون مي‌تواند عوارض جانبي (از جمله تشنج) را در مصرف همزمان با اين داروها افزايش دهد : لوودوپا، MAOIs، فنوتيازين‌ها، قطع يک باره و اخير بنزوديازپين‌ها، TCAها.
در مصرف همزمان فرآورده‌هاي حاوي نيکوتين براي ترک سيگار مي‌تواند باعث افزايش فشار خون شود.
ريتوناوير مي‌تواند سطح بوپروپيون را افزايش دهد، بيمار از نظر عوارض دارويي مانيتور شود. الکل مي‌تواند آستانه تشنج را تغيير دهد، همزمان مصرف نشوند.
سيگار مي‌تواند فارماکوکينتيک بوپروپيون را تغيير دهد.
با مصرف دارو اگر بيمار در معرض آفتاب قرار بگيرد، ممکن است حساسيت به نور افزايش يابد.
 
 
تداخل دارويي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
ممکن است سطح قند خون افزايش يابد.
مکانيسم اثر:
فارماکوکينتيک
جذب: در مطالعات حيواني 20-5% فراهمي‌زيستي دارد.
پخش: در سطح پلاسمايي mcg/ml 200، دارو 80% به پروتئين‌هاي پلاسما متصل مي‌شود.
متابوليسم: متابوليسم دارو کبدي است و چند متابوليت فعال شناسايي شده است. در مصرف طولاني مدت، متابوليت‌هاي فعال به احتمال زياد در پلاسما تجمع مي‌يابد و سطح آنها ممکن است از سطح خود دارو بيشتر باشد. به نظر مي‌رسد دارو متابوليسم خود را القاء مي‌کند.
دفع: دفع دارو بيشتر کليوي است. نيمه عمر حذف دارو 24-8 ساعت است.
 
فارماکوکينتيک:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت به دارو ، بيماراني که ظرف 14 روز اخير MAOI مصرف کرده باشند نبايد از از اين دارو استفاده کنند؛ تشنج يا سابقه پرخوري عصبي يا بي‌اشتهايي عصبي (بعلت افزايش ريسک تشنج ) ؛ بيماراني که تحت ترک يکباره الکل يا خواب آورها (بنزوديازپين‌ها و...) ‌قرار مي‌گيرند.
موارد احتياط: بيماران با سابقه اخير سکته قلبي، بيماري قلبي ناپايدار ، نارسايي کبدي يا کليوي.
اشکال دارويي:
اشکال دارويي:
Tablet: 75, 100mg
Tablet, Extended Release: 150mg
اطلاعات ديگر:
طبقه‌بندي فارماکولوژيک: آمينوکتون.
طبقه‌بندي درماني: ضد افسردگي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
1- تا بهبود قابل توجه افسردگي احتمال افزايش ريسک خودکشي با مصرف دارو وجود دارد. بيماراني که در ريسک بالايي هستند بايد به طور مرتب تحت نظر باشند (بخصوص در ابتداي درمان). براي کاهش احتمال خودکشي با مصرف زياد دارو ، بايد مقادير اندکي در نسخه نوشته شود. داروهاي ضدافسردگي ريسک خودکشي را در کودکان، نوجوانان و جوانان (24-18 سال) ‌مبتلا به افسردگي و يا ساير اختلالات سايکوتيک افزايش مي‌دهند. بيماران بايد از اين لحاظ به طور مرتب تحت نظر باشند (بخصوص در 2-1 ماه اول درمان و يا افزايش و کاهش دوز). بوپروپ يون جهت استفاده در کودکان تاييد نشده است.
2- در صورتيکه ميزان مصرف دارو زير mg/day 450 باشد، احتمال تشنج کمتر مي‌گردد، همچنين، مصرف دارو به‌صورت دوزهاي منقسم (در سه دوز مساوي ) ‌اين احتمال را کمتر مي‌کند. در هنگام افزايش ميزان دارو، نبايد بيش از mg 100 ظرف 3 روز اول افزايش يابد. بيماراني که تشنج مي‌کنند عموماً داراي زمينه‌هايي چون ضربه به سر، سابقه تشنج، تومور CNS يا مصرف داروهاي کاهش دهنده آستانه تشنج مي‌باشند. بروز تشنج به واسطه دارو وابسته به دوز مي‌باشد.
3- براي تغيير از فرم معمولي دارو به فرم آهسته رهش، همان ميزان دارو به‌صورت يک جا تجويز شود.
4- بيماراني که دچار اختلال دو قطبي هستند، ممکن است با مصرف ضدافسردگي‌ها دچار افزايش ريسک حملات مانيا شوند.
5- مصرف تحقيقاتي دارو شامل درمان اختلال دو قطبي و ADHD کودکان مي‌باشد.
6- بوپروپيون مي‌تواند سايکوز را در برخي بيماران بدتر نمايد و يا باعث بروز مانيا يا هيپومانيا گردد. اين دارو جهت مصرف در بيماري دو قطبي تاييد نشده است .
7- واکنش‌هاي حساسيتي تاخيري شامل درد مفاصل، درد عضلات، تب و راش (مشابه بيماري سرم) گزارش شده است.
8- در بيماران مبتلا به بيماري‌هاي قلبي عروقي با احتياط مصرف شود، زيرا دارو باعث افزايش فشار خون مي‌گردد.
9- در نارسايي کبد و کليه با احتياط مصرف شود.
10- دارو مي‌تواند ريسک ECT را افزايش دهد ، توصيه مي‌شود در صورت امکان قبل از ECT قطع شود.
نکات قابل توصيه به بيمار
1- بيمار از مصرف الکل اجتناب نمايد.
2- بدليل اثرات CNS دارو ، بيمار فعاليتهايي که مستلزم هوشياري کامل است، انجام ندهد.
مصرف در سالمندان: بعلت احتمال تجمع دارو در مصرف طولاني با احتياط مصرف شود ، کاهش دوز ضروري است.
مصرف در شيردهي: بدليل افزايش ريسک عوارض جانبي خطرناک در نوزاد ، شير دادن حين درمان توصيه نمي‌شود.
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: بي‌قراري ، آکينزي، اضطراب، گيجي، توهم، سرگيجه، سرخوشي، خستگي، تب، سردرد، پرخاشگري، تغيير کيفيت خواب، بي‌خوابي، خواب آلودگي، تشنج، سنکوپ، لرزش.
قلبي ـ عروقي: آريتمي، افزايش فشار خون، کاهش فشار خون، افزايش ضربان نبض، تاکيکاردي.
چشم، گوش: اختلالات شنوايي، تاري ديد.
دستگاه گوارش: بي‌اشتهايي، يبوست، اسهال، خشکي دهان، سوءهاضمه، افزايش اشتها، تهوع، تغيير حس چشايي، استفراغ.
ادراري- تناسلي: ناتواني جنسي، تغييرات قاعدگي، تکرر ادرار، احتباس ادرار.
متابوليک: هيپرگليسمي، تغييرات وزن.
عضلاني ـ اسکلتي : آرتريت.
پوست: تغييرات دماي پوست، بثورات جلدي، خارش.
ساير عوارض: لرز، کاهش ميل جنسي.
مسموميت و درمان
در مصرف بيش از حد دارو ممکن است افزايش بزاق، خميدگي کمر، افتادگي پلک، عدم تعادل و تشنج پيش آيد. در صورتيکه از مصرف دارو زمان زيادي نگذشته باشد، بهتر است معده با لاواژ تخليه شود و سپس ذغال فعال استفاده شود. درمان حمايتي است. کنترل تشنج با بنزوديازپين وريدي صورت مي‌گيرد. در صورت تشنج و يا کوما ، بيمار ممکن است به لوله‌گذاري نياز داشته باشد. فوايد دياليز، هموپرفيوژن يا ديورز شناخته شده نيست.
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها