داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


اتامبوتول - Ethambutol HCl


نام علمی: اتامبوتول - Ethambutol HCl
نوع دارو: شيميايي
گروه: Antibacterials آنتي باکتري
موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
سل
بزرگسالان: mg/kg 25 - 15 يک بار در روز يا mg/kg 50 تا حداکثر 2.5 گرم دو بار در هفته يا mg/kg 30 - 25 تا حداکثر 2.5 گرم سه بار در هفته.
مکانيسم اثر
اتامبوتول اثر باکتريواستاتيک خود را از طريق اختلال در سنتز RNA ايجاد مي‌نمايد.
موارد منع مصرف و احتياط:
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: تب، عدم تعادل، بي‌حالي، سردرد، گيجي، توهم.
چشم: نوريت عصب بينائي، خونريزي شبکيه.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، دل درد، بي‌اشتهايي، يرقان کلستاتيک، اختلال گذرا در عملکرد کبد.
ادراري - تناسلي: نفريت بينابيني.
خون: نوتروپني، ترومبوسيتوپني، کلوپني.
پوست: خارش، درماتيت، سندرم استيونس جانسون.
ساير عوارض: آنافيلاکسي، نوريت محيطي.
 
 
 
مکانيسم اثر:
فارماکوکينتيک
جذب: 80 درصد دوز خوراکي اتامبوتول از دستگاه گوارش جذب مي‌شود.
پخش: اتامبوتول در بيشتر بافت‌ها شامل ريه‌ها، کليه‌ها و اريتروسيت‌ها پخش مي‌شود. در صورت التهاب مننژ دارو وارد CSF مي‌شود.
متابوليسم: اتامبوتول در کبد به مشتقات آلدئيد و دي کربوسيليک اسيد که غير فعال هستند متابوليزه مي‌شود.
دفع: بيشتر مقدار اتامبوتول در عرض 24 ساعت به صورت دست نخورده و 15- 8 درصد آن به صورت متابوليت از ادرار دفع مي‌شود.
 
فارماکوکينتيک:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: نورويت اپتيک، کودکان زير 13 سال.
موارد احتياط : نارسايي کليه، نقرس، اختلالات چشمي (کاتاراکت، التهابات مکرر چشمي، رتينوپاتي ديابتي).
تداخل دارويي
در صورت مصرف همزمان با داروهايي که داراي عوارض جانبي دستگاه عصبي هستند، احتمال بروز عوارض عصبي (نوريت محيطي و تورم عصب بينائي) افزايش مي‌يابد.
اشکال دارويي:
اشکال دارويي:
Tablet: 400mg
Tablet: Ethambutol 275mg + Isoniazid 75mg + Rifampin 150mg)
Tablet: Ethambutol 275mg + Isoniazid 75mg + Pirazinamide 400mg+ Rifampin 150mg)
اطلاعات ديگر:
طبقه‌بندي فارماکولوژيک: ضد سل نيمه صناعي.
طبقه‌بندي درماني: ضد سل.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده ‍C
ملاحظات اختصاصي
1- قبل از شروع درمان از طريق کشت و آنتي بيوگرام بايد از اثر بخش بودن اتامبوتول اطمينان حاصل کرد.
2- قبل از شروع درمان با اتامبوتول بيمار بايد تحت معاينات چشمي قرار گرفته و در حين درمان نيز اين معاينات ادامه يابد. بيماراني که روزانه بيش از mg/kg 15 اتامبوتول دريافت مي‌کنند، به صورت ماهيانه بايد تحت معاينات افتالموسکوپي، سنجش بينايي و آزمون افتراق رنگ قرار گيرند.
3- در حين درمان بايد از بيمار در رابطه با علائم چشمي از جمله تاري ديد سوال کرد.
4- با شروع اختلال در تيز بيني بيمار دارو بايد قطع شود.
5- چشم‌ها بايد به صورت جداگانه و با هم تحت معاينه قرار گيرند.
6- بيماران با نارسايي کليه بايد از لحاظ حجم دريافتي و دفعي تحت کنترل بوده و در صورت بروز هرگونه تغييري در حجم ادرار اقدامات پزشکي مورد نياز در نظر گرفته شود.
7- در طي درمان با اتامبوتول بيمار بايد از نظر عملکرد کليوي، کبدي، شمارش کامل گلبولي و سطح سري اسيداوريک تحت نظر باشد.
8- در صورت بروز تحريک گوارش دارو با غذا مصرف شود.
9- شايع ترين عارضه جانبي اتامبوتول، نوريت عصب بينايي است.
10- نوريت محيطي به صورت احساس مور مور شدن اندام‌ها و کرختي انگشتان تظاهر مي‌يابد.
نکات قابل توصيه به بيمار
1- بيمار بايد با رعايت دقيق رژيم درماني و ضرورت انجام آزمايش‌هاي ادواري آشنا شود.
2- بيمار بايد با طولاني بودن دوره درمان آشنا باشد.
3- بيمار بايد بلافاصله بعد از شروع علائمي از قبيل تاري ديد، تغيير در درک و ديد رنگ‌ها، کاهش ميدان ديد و يا هرگونه علامت ديگر چشمي به پزشک مراجعه نمايد.
مصرف در کودکان: کارخانه سازنده مصرف اين دارو را در کودکان زير 13 سال ممنوع اعلام کرده است.
مصرف در شيردهي: تامبوتول در شير وارد شده بنابراين مصرف آن در دوران شيردهي تنها در موارد ارجع بودن منافع بر خطرات آن مجاز مي‌باشد.
 
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها