داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


شير ينوش - SHIRINOOSH


نام علمی: شير ينوش - SHIRINOOSH
نوع دارو: گياهي
گروه: Herbal Drugs داروهاي گياهي

اشکال دارويي :

پودر در بسته هاي 40 گرمي

موارد مصرف :

شيرينوش در زخم معده و اثني عشر ،‌گاستريت و گاسترالژي بکار مي رود

اجزاء فرآورده :

پودر مخلوط گياهاي شيرينوش از مجموعه گياهان زير تشکيل شده است :

1- ريشه شيرين بيان                              50%          Glycyrrhiza glabra

2-گل بابونه                                         33%         Matricaria chamomilla

3-سرشاخه هاي گلدار بومادران            17%          Achillea millefolium

مواد موثره :

فلانوييد گليکوزيدهايي نظير ليکوئي رتين ، ايزوليکوئي رتين و رامنوليکوئي رتين و مشتقات کومارين ( هرنيارين ) ، گليسيريزين ،‌گليسيريتينيک اسيد ،‌آلکالوييد آکيلئين و روغن هاي فرار نظير کامازولن .

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر :

اثرات درمان کننده زخم معده و اثني عشر ان فرآورده مربوط به ترکيبات فلانوييدي گياه شيرين بيان مي باشد که احتمالا با تاثير بر موکوس معده س موکوسي را نسبت به تاثير اسيد معده تقويت مي نمايد . به نظر مي رسد اين اثر مشابه کربنوکسولون بوده و با تداخل در سنتز پروستانوئيد معده موجب افزايش توليد موکوس و جريان خون مخاطي مي گردد .

مکانيسم اثر ضد تورمي اسيد گليسيريتينيک با وجود شباهت ساختماني آن به هيدروکورتيزون مورد ترديد مي باشد . مطالعات انجام شده نشان داده است که گليسيريزين و گليسيريتينيک اسيد تمايل نسبي به اتصال رسپتورهاي گلوکو کورتيکويدي و منيرالوکورتيکوييدي را دارند و احتمالا با تاثير بر اين رسپتورها روي فعاليت استروييدهاي آندوژن تاثير مي گذارند .

همچنين اين ترکيبات با مهار آنزيم 11-Beta Hydroxy Steroid dehydrogenase در کبد و کليه از تبديل کورتيزول به کوتيزون غير فعال جلوگيري مي کنند . تحقيقات اخير نشان داده است که ترکيبات موجود در عصاره شيرين بيان موجب وقفه فعاليت ليپواکسيژناز ، سيکلو اکسيژناز و کاهش اسيد آراشيدونيک مي گردد .

گل بابونه و بومادران موجود در اين فرآورده با خاصيت ضد التهابي در بهبود زخم معده و اثني عشر موثر مي باشند .

تداخل دارويي

مصرف همزمان فرآورده هاي حاوي شيرين بيان با کورتيکوستروييدها و داروهاي هورموني ( با اثرات استروژني و آنتي استروژني ) بايد با احتياط صورت بگيرد .

مقدارمصرف :

روزي 3بار ،‌هر بار 2-1 قاشق مرباخوري از پورد را در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت 15 دقيقه دم کرده و پس از صاف نمودن ، نيم ساعت قبل از غذا ميل نمايند .

موارد احتياط :

اين فرآورده در بيماران کليوي بايد با احتياط مصرف شود .

عوارض جانبي :

فرآورده هاي حاوي شيرين بيان با مقدار مصرف توصيه شده عوارضي ندارند . چنانچه با مقدار زياد ودر مدت طولاني مصرف شوند ( بيش از 6 هفته و بيش از 50 گرم در روز) سبب بروز علائم هايپرآلدسترونيسم شامل کاهش ميزان پتاسيم خون ، احتباس آّب و سديم ، افزايش وزن و افزايش فشار خون مي شود .

موارد منع مصرف :

اين فرآورده در بيماران قلبي - عروقي ( به دليل اثرات مينرالو کورتيکوييدي ) ممنوعيت مصرف دارد .

 مصرف در حاملگي وشيردهي :

عصاره تام شيرين بيان داراي اثرات استروژنيک  و استروييدي بوده و باعث افزايش فشار خون در زمان بارداري و تحريک فعاليت رحم در حيوانات آ‍مايشگاهي مي گردد بنابريان مصرف اين دارو در دوران بارداري و شيردهي توصيه نمي گردد .

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها