داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


رگليس معطر - REGLIS MOATTAR


نام علمی: رگليس معطر - REGLIS MOATTAR
نوع دارو: گياهي
گروه: Herbal Drugs داروهاي گياهي

اشکال دارويي :

پودر در بسته هاي 70 گرمي

 موارد مصرف :

رگليس معطر در نفخ معده و اثني عشر ،‌گاستريت و گاسترالژي بکار مي رود .

اجزاء فرآورده :

1- عصاره خشک شيرين بيان                    83/3%               Glycyrrhiza glabra

2-پودر ريشه شيرين بيان                        15/2%                Glycyrrhiza glabra

3-زيره سبز                                          0/34%                cuminum cyminum

4-رازيانه                                             0/69%                 Foeniculum vulgare

5-گل ختمي                                      0/34%                 Althaea  officinalis

مواد موثره :

گليسيريزين و گليسيريتينيک اسيد ، فلانوييد گليکوزيدهايي نظير ليکوئي رتين ، ايزوليکوئي رتين و رامنوليکوئي رتين و مشتقات کومارين (هرنيارين ) و روغن هاي فرار ( آنتول ، کومينيک آلدئيد )

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر :

مکانيسم اثر ضد تورمي گليسيريتينيک اسيد با وجود شباهت ساختماني آن به هيدروکورتيزون مورد ترديد مي باشد . مطالعات انجام شده نشان داده است که گليسيريزين و گليسيريتينيک اسيد تمايلي نسبت به اتصال با رسپتورهاي گلوکو کورتيکوييدي و ميزالو کورتيکوييدي را دارند و احتمالا با تاثير بر اين سرپتورها ، روي فعاليت استروييدهاي آندوژن تاثير مي گذارند .

همچنين اين ترکيبات با وقفه عمل آنزيم 11-Beta Hydroxy steroid  در کبد و کليه از تبديل کورتيزول به کورتيزون غير فعال جلوگيري مي کنند . تحقيقات اخير نشان داده است که ترکيبات موجود در عصاره شيرين بيان موجب وقفه فعاليت ليپو اکسپژناز و کاهش فعاليت اسيد آراشيدونيک مي گردد .

ترکيبات فلاونوييدي گياه شيرين بيان احتمالا با تاثير بر موکوس معده سد موکوسي را نسبت به تاثير اسيد معده تقويت مي نمايد به نظر مي رسد اين اثر مشابه کربنوکسولون بوده و با تداخل در سنتز پروستانوييد معده موجب افزايش توليد موکوس و جريان خون مخاطي مي گردد .

بعلاوه روغن هاي فرار و ترکيبات موجود دراين فرآورده نيز با داشتن اثرات آنتي اسپاسموديک بر روي عضلات صاف موجب کاهش انقباضات روده و تسهيل خروج گازها از معده مي شود .

تداخل دارويي

مصرف همزمان فرآورده هاي حايو شيرين بيان با کورتيکو ستروييدها و داروهاي هورموني ( با اثرات استروژني و آنتي استروژني ) بايد با احتياط صورت گيرد .

مقدارمصرف :

روزي 3 با قبل زا غذا هربار يک قاشق چايخوري از فرآروده را در يک فنجان آب جوش ريخته و پس از سرد شدن ميل شود .

موارد احتياط :

اين فر آورده در بيماران کليوي بايد با احتياط مصرف شود .

عوارض جانبي :

مصرف طولاني مدت اين فرآورده ممکن است سبب بروز اثرات شبه ميزالوکورتيکوييدي (احتباس آب و سديم افزايش دفع پتاسيم ) گردد .

مصرف در حاملگي وشيردهي :

ايمني مصرف اين دارو در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن سنجيده مي شود .

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها