داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


ليکوفار - LICOPHAR


نام علمی: ليکوفار - LICOPHAR
نوع دارو: گياهي
گروه: Herbal Drugs داروهاي گياهي

اشکال دارويي :

قرص مکيدني 700 ميلي گرمي

موارد مصرف :

قرص مکيدني ليکوفار به عنوان ضد التهاب گلو ، خلط آور و ضد سرفه بکار مي رود .

اجزاء فرآورده :

قرص مکيدني ليکوفار حاوي عصاره و اسانس هاي زير مي باشد :

1- عصاره خشک شيرين بيان            51/2 ميلي گرم       Glycyrrhiza  glabra

2-اسانس اکاليپتوس                      1/07 ميلي گرم        Eucalyptus sp

3-فلفل قرمز                                 0/14 ميلي گرم         Capsicun sp

4-منتول                                       6/3 ميلي گرم          Menthol

مواد موثره :

گليسيريزين ، گليسيريتينيک اسيد ،‌روغن هاي فرار ( نظير منتول ، اکاليپتول ) و کاپسي سين .

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر :

گليسيريزين و گليسيريتينيک اسيد موجود در عصاره شيرين بيان احتمالا با تاثير بر گيرنده هاي گلوکوکورتيکوييدي روي فعاليت استروييدهاي آندوژن تاثير مي گذارند و در کبد و کليه از تبديل کورتيزول به کورتيزون جلوگيري مي کنند . همچنين ترکيبات موجود در عصاره شيرين بيان احتمالا موجب وقفه ليپواکسيژناز ، سيکلو اکسيژناز و کاهش فعاليت اسيد آراشيدونيک مي گردند . اسانسهاي موجود در فرآورده داري اثرات ضد  سرفه ،‌ ضد درد و آنتي سپتيک مي باشند .

تداخل دارويي :

مصرف همزمان فرآورده هاي حاوي شيرين بيان با کورتيکوستروييدها و داروهاي هورموني ( با اثرات استروژني و آنتي استروژن ) بايد با احتياط صورت گيرد .

مقدارمصرف :

روزي 3 بار هر بار 2-1 قرص مکيده شود

موارد احتياط :

مصرف مقادير زياد اين فرآروده در بيماران قلبي - عروقي ( به دليل اثرات مينرالو کورتيکوييدي شيرين بيان ) توصيه نمي گردد .

عوارض جانبي :

مصرف طولاني مدت و مقادير زياد اين فرآروده ممکن است سبب بروز اثرات شبه مينرالو کورتيکوييدي ( احتباس آب و سديم و افزايش دفع پتاسيم ) گردد . به دليل وجود منتول و کاپسيکوم در اين فرآورده احتمال بروز واکنشهاي آلرژيک و تحريک مخاط در افراد حساس وجود دارد .

 موارد منع مصرف :

به دليل وجود ساکاروز نبايد در افراد ديابتيک مصرف شود

 مصرف در حاملگي وشيردهي :

ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود .

 نکات قابل توصيه  :

ليکوفار در التهابهاي ناشي از عفونت مخاط گلو به تنهايي موثر نمي باشد . بنابر اين توصيه مي گردد طبق دستور پزشک همراه با آنتي بيوتيک مصرف شود .

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها