داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


IRAN DARUK POWER EUCALYPTUS INHALER - بخور اوکاليپتوس ايران داروک (پودر)


نام علمی: IRAN DARUK POWER EUCALYPTUS INHALER - بخور اوکاليپتوس ايران داروک (پودر)
نوع دارو: گياهي
گروه: Herbal Drugs داروهاي گياهي

اشکال دارويي :

پودر در بسته هاي 70 گرمي

 موارد مصرف :

اين ترکيب براي برطرف نمودن نشانه هاي سرماخوردگي و احتقان بيني بکار ميرود .

اجزاء فرآورده :

پودر بخور اکاليپتوس از اجزاء زير تشکيل شده است :

1- برگ اکاليپتوس              55%            Eucalyptus globulus

2-برگ مورد                       10/7%         Myrtus communis

3-برگ پوتار                      8/3%            Cymbopogon sp

4-برگ آويشن باريک            13%            Ziziphora regia

5-برگ آويشن صغير             13%           Thymus kotshyanus

مواد موثره :

روغن هاي فرار نظير سينئول (اکاليپتول) ، سيترونلول ، تيمول و فلانوييد کورستين

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر :

اسانسهاي موجود در اين فرآورده داراي اثرات ضد التهاب ف خلط آور و ضد عفوني کننده مي باشند . به نظر مي رسد اثرات ضد ميکروبي اکاليپتول روي باکتريهاي گرم مثبت بيشتر بوده بخصوص باسيلوس ساب تيليس و ميکرو کوکوس گلوتاميس به آن حساس تر مي باشد . آزمايشات در آزمايشگاه نشان داده است که کورستين و هاپيروزيد موجود در اکاليپتوس اثرات ضد ويروس آنفلونزا تيپ A دارند .

مقدارمصرف :

روزانه چند بار هر بار يک قاشق سوپخوري از پودر را در ظرف مناسب آب داغ ريخته و به مدت 10-5 دقيقه در حالي که چشمها بسته است بخور داده شود .

عوارض جانبي :

تيمول موجود در اين فرآورده ممکن است باعث تحريک غشا مخاطي گردد .

موارد منع مصرف :

اين فرآورده در بيماران مبتلا به تب بالا ، سرفه هاي  مداوم و خون ريزي دستگاه تنفسي ممنوعيت مصرف دارد

نکات قابل توصيه  :

اين دارو بايد به صورت بخور مصرف شودو از خوردن آن اکيدا خودداري شود

در خلال بخور دادن چشمها بايد بسته باشند

سرفه هاي مداوم ممکن است نشانگر يک بيماري جدي باشد در صورت تداوم نشانه هاي بيماري مصرف دارو را قطع و به پزشک مراجعه کنيد .

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها