داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


Tamsulosin Hydrochloride - Tamsulosin Hydrochloride


نام علمی: Tamsulosin Hydrochloride - Tamsulosin Hydrochloride
نوع دارو: شيميايي
گروه: Urological Drugs داروهاي مجاري ادراي
موارد مصرف: تامسولوزين در هايپر پلازي پروستات(بزرگ شدن پروستات) کاربرد دارد(BPH). ساير موارد کاربرد اين دارو: درمان علائم انسداد و اختلال عملکرد خروجي مثانه و تسهيل دفع سنک هاي کليوي. مکانيسم اثر: تامسولوزين آنتاگونيست گيرنده هاي آلفا 1 آ- آدرنوسپتور در پروستات است. عضلات غير ارادي در پروستات به واسطه گيرنده هاي Alfa 1Aآدرنوسپتور منقبض مي شوند. بلوک اين گيرنده ها باعث استراحت و رها شدن عضلات غير ارادي انتهاي مثانه و پروستات مي شود و متعاقبا جريان ادرار و علائم بزرگي پروستات کاهش مي يابد.(BPH). تقر يبا 75 درصد گيرنده هاي آلفا 1 پروستات از نوع Alfa 1A هستند. فارماکوکينتيک: جذب اين دارو از راه خوراکي بيش از 90 درصد است. اتصال پروتئين 94 تا 99 درصد است. متابوليسم کبدي دارو توسط CYP3A4 و 2D6 انجام مي شود. نيمه عمر دلرو در افراد سالم 9 تا 13 ساعت و در گروه هدف 14 تا 15 ساعت است. موارد منع مصرف: مصرف اين دارو در زنان باردار اکيدا ممنوع است. جزء گروه X طبق بندي مس شود که منجر به نقص عضو جنين مي گردد. حساسيت شديد به تامسولوزين و ترکيبات مشابه. هشدارها: اين دارو نبايد به عنوان داروي فشار خون استفاده شود. ممکن است کاهش فشار خون وضعيتي و يا سنکوپ ايجاد کند مخصوصا با مصرف اولين دوز. افت فشار خون ممکن است 4 تا 8 ساعت پس از مصرف اولين دوز دارو ايجاد شود. عوارض جانبي: افت فشار خون وضعيتي 6 تا 19 درصد. سردرد، گيجي اختلالات انزال رينيت، حالت خواب و بيداري(somnolence)، بي خوابي، خستگي اسهال دندان درد، درد لثه تداخل دارويي: هم زمان با ساير داروهاي مهار کننده آلفا 1 و مهار کننده هايCYP3A4 منع مصرف جدي دارد. ممکن است سطح سرم و سميت مهار کننده هاي آلفا 1 و داروهاي مهار کننده کانال کلسيم را افزايش دهد. سطح سرمي و اثربخشي تامسولوزين ممکن است با داروهاي کاهش دهنده CYP3A4 کاهش يابد: پگ اينترفرون آلفا- 2 بي موارد مصرف: در مراحل اوليه بزرگي پروستات(BPH) ، چهار دهم ميلي گرم يک بار در روز پس از يک وعده ثابت غذا(مثلا ناهار). پس از 2 تا 4 هفته در صورت عدم پاسخ ممکن است دوز دارو به 0.8 ميلي گرم افزايش يابد.
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها