داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


روشهاي جلوگيري از بارداري

روشهاي جلوگيري از بارداري

 

روشهاي جلوگيري از بارداري?دستگاههاي داخل رحمي (IUD)

يک وسيله داخل رحمي معمولا يک بدنه پلاستيکي انعطاف پذير و کوچکي است . آنها اغلب يک سيم مسي يا روکش مسي داخل خود دارند .
آنرا از طريق واژن داخليا در ميانرحم جاي مي دهند . تقريبا تمام انواع IUD ها دو رشته دارند که به آنها گره خورده است .
استفاده کننده مي تواند بوسيله انبرک با کشيدن ملايم نخها IUD را خارج نمايد.
انواعي که به طور گسترده امروز مورد استفاده قرار مي گيرند :
IUD هاي مسي Copper bearing (‌پلاستيکي با مغزي روکس مسي يا سيم مسي که داخل پلاستيک است ساخته شده است . ) Tcu???A,MLcu-???
IUD هاي هورموني Hormone-releasing ( از پلاستيکي ساخته شده است : و به طور منظم مقدار کمي از هورمونهاي پروژسترون با ساير پروژستينها مانند levenorgestened را آزاد مي کند ).
کارIUD ها عمدتا جلوگيري از ملاقات اسپرم تخمک است . شايد IUD ، حرکت اسپرم را در ميان دستگاه تناسلي زنان مشکل مي کند و توانايي اسپرم را در باروري تخمک کاهش مي دهد. همچنين مي تواند مانع کاشته شدن تخمک در ديواره رحمي شده به طور موثري به کارگرفته ميشود و نشاندهنده نرخ تنها 3 حاملگي در بين 100 زن است .
?مزايا :
1- تنها داوري نشاندهنده تاثيربلند مدت اين وسيله درجلوگيري از زايمان است .
2- دوام بلند مدت . پرکاربرد ترين IUD ( بجز در چين ) Tcu???A ، حداقل 10 سال عمردارد . IUD هاي خنثي ( ازکارافتاده )‌ نيازي به جابجايي ندارند.
3 - آنها بسيار موثرند و خيلي کم نياز به تعويض دارند .
4 - دخالتي در روابط SEX ندارند.
5 - افزايش لذتهاي جنسي چون جاي نگراني براي حاملگي وجود ندارد.
6 - بلافاصله بعد از تولد بچه مي توان اين وسيله را مورد استفاده قرار داد . البته بجز نوع ( hormone releasing ).
همچنين بعد از سقط جنين در صورتي که علامتي از بيماري عفوني ديده نشود مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
?معايب :
?تاثيرات عادي : تغيير کردن عادت ماهيانه ( عموما در سه ماهه اول اما شايد بعد ازسه ماه کاهش پيدا کند ).
- طولاتي تر و شديد تر شدن پريود
- دردهاي شديد بيشتري در طول قاعدگيها
2 . تاثيرات وعوارض نامعمول ونامتعارف
- دردهاي شديد
- خونريزيهاي شديد قاعدگي يا خونريزي داشتن بين 2 دوره قاعدگي و ممکن موجب کم خوني شود.
-More like inert IUDsthan with copper or hormone - release IUD.
- پاره شدگي ديواره رحم ( البته خيلي به ندرت اتفاق مي افتد اگر IUD به صورت مناسبات جاي گرفته باشد.)
3 - هيچ گونه حفاظتي در مقابل انتقال بيماريهاي جنسي (STD)‌مثل Hiv/AiDs نمي کند .
4 - بيماريهاي التهابي لگني ( PID- PID مي تواند باعث ناباروري شود.
سيستم implant مجموعه ايي از 6 کپسول پلاستيکي کوچک است . کپسولها در بالاي بازوي زنان در زير پوست قرار داده مي شوند.
Norplant کپسولهاي نورپلنت حاوي aprogestin و مانند هورمونهاي طبيعي که بدنهاي زنان آنرا مي سازد . اين هورمون به ارامي از تمام کپسولها آزاد مي شود . از اين رو کپسولها بايد ثابت و بي حرکت تدارک ديده شوند . با مقدار خيلي کم دارو Norplant و implant حاوي estrogen نيستند.
يک مجموعه از کپسولهاي Nerplant مي توانند براي حداقل 3 سال مانع از بارداري شوند. امکان دارد براي مدت طولاني تري امکان پذيري باشد. ( نتيجه بخش باشد .)
?آنها چگونه کار ميکنند ؟
کپسولهاي Norplant مقدار مخاط در گردنه رحم را زياد مي کند و باعث سختي حرکت مقدار مخاط در گرنه رحم را زياد مي کند و باعث سختي حرکت sperm در رحم مي شود وعمل تخمک سازي را متوقف ميکند ( متوقف مي کند رها سازي تخمکها را از تخمدان ها ) در حول وحوش نيمي از دوره قاعدگي بعد از اولين سال استفاده .
?چگونگي تاثير آنها :
آنها خيلي موثر هستند و در زناني که در اولين سال استفاده از آنها هستند احتمال 1 / 5% حاملگي وجود دارد وطي 5 سال به 6/1 حاملگي مي رسد. مزايا و معايب :
?مزايا :
1 - Norplant capsules one very effective even in heavier women
2 - شرايط طولاني براي جلوگيري از حاملگي را فراهم مي کند . البته اين وارونپذير نيز است .
3- تاثير بسيار زياد براي جلوگيري از آبستني براي مدت 5 سال .
4 - باعث افزايش لذتهاي جنسي مي شود بخاطر اينکه نيازي به نگراني از حاملگي نيست .
5 - باروري تقريبا بلافاصله بعد از خروج کپسولها شروع مي شود.
6 - به کيفيت و کميت شير دهي آسيبي نمي رساند و مي تواند براي مادراني که از وضع حملشان 6 ماه گذشته مورد استفاده قرار گيرد.
7- It hasno es trogen side effect
?? ضعفها :
علائم عادي ( که اين علائم نشانه بيماري نمي باشد .)
? خارج کردن عادت ماهيانه از حالت طبيعي ، شامل :
- خونريزيهاي بين پريودهاي ماهانه ( عمومي )
- طولاني ترشدن خونريزيها ( غير عمومي و اعلب بعد از تقريبا ماه اول کاهش پيدا مي کند.)
- قطع قاعدگي ( برخي از زنان قطع قاعدگي را جزو مزايا محسوب مي نمايند.) برخي از زنها :
- سردرد
- بزرگ شدن کيسها ي واژني يا بزرگ شدن دهنه رحم .
- سرگيجه
- آسيب پذيري پستان و يا خالي شدن پستان
- حالت عصبي
- تهوع
- جوشهاي صورت
- تغيير استها
- افزايش وزن ( در تعداد کمي از زنان کاهش وزن )
- ريزش مو يا رشد مودر صورت
خيلي از زنها اين حالتها را ندارند و بيشتر اين تاثيرات بدون معالجه در سال اول از بين مي روند.
2 - زنان نمي توانند به ميل خودشان از وسيله استفاده کنند يا استفاده از وسيله را قطع کنند. کپسولها بايد بوسيله افراد آموزش ديده و مخصوصي در زير پوست کاسته شوند يا خارج شوند.
3 - در زناني که مورد مطالعه قرار گرفته اند ناراحتي براي چندين ساعت در روز بعد از کاشته شدن کپسولها ديده شده واين حالت براي تعداد کمي از زنان ممکن است چندين روز طول بکشد. خارج کردن کپسولها بيشتر اوقات دردناک و اغلب دشوارتراز وارد کردن کپسولهاست .
4 - اين کپسولها از انتقال بيماريهاي جنسي جلوگيري نمي کنند ( بيماريهاي جنسي مانند HiV/AiDs
?چگونگي شروع :
1 - براي زناني که در دوره قاعدگي هستند و ياهرزمان که مطمئن باشند که آبستن نيستند.
2 - براي زنان شيرده 6 هفته بعد از وضع حمل بلافاصله مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
3 - براي زناني که شير نمي دهند بعد از تولد بچه بلافاصله ممکن است مورد استفاده قرار گيرد يا 6 هفته بعد از تولد بچه ، و نيازي ندارد که منتظر شروع دوره قاعدگي باشد.
4 - زناني که کورتاژ کرده اند يا بچه خود را انداخته اند ممکن است بلافاصله استفاده شود يا در هفت روز اول هر يک از اولين يا دومين دوره 3 ماهه کورتاژ يا بچه انداختن مورد استفاده قرار گيرد.
5 - و مي تواند بلافاصله بعد از قطع سايز متد مورد استفاده قرار گيرد.
?نکات مهم براي ياد آوري کردن به استفاده کننده ها :
1 - تغيير در خونريزي مهبلي ( خونريزي مهبله ) . اين علامت خطرناک نيست .
2 - شما مي توانيد implant ها را 5 سال بعد از وارد کردنشان خارج نمايند.
3 - شما مي توانيد زمان خارج شدن کپسولها را هرزماني انتخاب کنيد.
4 - زماني که بازوهايتان چندين روز دردناک بودند ( درد مي کردند) ‌و اگر آلودگي شان مثل درد ، تب ، قرمزي حالت غش و ضعف مشاهده شد بايد با دکتر مشورت کرد براي خروج کپسولها .
5- اين مجموعه ها نمي توانند از انتقال بيماريهاي جنسي مثل ايدز جلوگيري نمايند.
اگر شما فکر مي کنيد ممکن است بيماري جنسي داشته باشيد از کاندوم به طور مرتب - در طول استفاده از implant - استفاده نمائيد.
?قرصهاي جلوگيري از بارداري
آن دسته از زناني که از قرصهاي ضد بارداري استفاده مي کنند ، هر روز يک قرص را استفاده کنند براي جلوگيري از بارداري قرصهاي ضد بارداري حاوي 2 هورمون شبيه هورمونهاي طبيعي که بدن زنان آنها را مي سازند مي باشد - استروژو و پروژستين همچنين قرصهاي ترکيبي ،
OC, COC ، قرص و قرصهاي کنترل تولد نيز ناميده مي شوند .
آنها چگونه کار مي کنند ( نحوه عملکرد)
- متوقف کردن تخمکگذاري ( رها سازي تخمکها از تخمدان )
- همچنين مخاط گردن رحم را غليظ تر ميکند حرکت اسپرم را در رحم مشکل مي کند.
?چگونگي تاثير :
6در صد يا 8 درصد احتمال حاملگي در زناني که اولين سال استفاده آنهاست وجود دارد ( 1 نفر از هر 17 نفر يا 1نفر از هر 12 نفر )
اما وقتي به درستي و بصورت مداوم مورد استفاده قرار گيرد بسيار موثر خواهد بود. 1 / 5 در صد احتمال حاملگي يعني 1 نفر از هر 1000 نفر.
?مزيتها :
- در صورت درست مصرف کردن بسيار موثر است .
- نيازي به استفاده از وسايل جلوگيري در هنگام نزديکي جنسي ندارد.
- افزايش لذتهاي جنسي ( بخاطر اينکه نيازي به نگراني از حاملگي وجود ندارد).
- پريودهاي ماهانه منظم مي تواند خونريزيهاي ماهانه سبک ترو ...
- مي توان در هر سني آنرا مورد استفاده قرارداد از نوجواني تا يائسگي .
- باروري ( حاملگي ) بلافاصله بعد از متوقف کردن مصرف آنها شروع مي شود
- مي توان مانع يا باعث کاهش کمبود آهن و کم خوني شود.
?زمان شروع
( ياد آوري نکات مهم )
قرصها مي توانند خيلي موثر باشند اگر به طور مرتب هر روز مورد استفاده قرار گيرند . خيلي به ندرت باعث مشکلات جدي مي شوند.
لطفا اگر درد شديد ، دردهاي شديد در قفسه سينه ، يا با شکم يا سردردهاي شديد داشتيد يا اگر نفاط نوراني در خونريزيها مشاهده کرديد. يا خطهاي زيگزاکي را و يا اگر پوست شما يا چشمان شما به طور غير معمول زرد شد ( به يرقان مبتلا شديد ) ساير متد سلامتي و جلوگيري را مورد بازبيني قرار دهيد.
قرصهاي پيشگيري مانع انتقال بيماريهاي جنسي نمي شوند مثل HiV/AiDs اگر شما فکر مي کنيد مبتلا به يک بيماري جنسي هستيد از کاندوم به طور مرتب در طول استفاده از قرصها استفاده نمائيد :
- بارداريهاي ناخواسته
- سرطان بافتهاي رحمي
- سرطان تخمدان
- کيستهاي تخمدان
- بيماريهاي التهابي لگني
- بيماريهاي خوش خيم پستان
? معايب
تهوع ( عمومي ترين تاثير در سه ماهه اول )
خونريزي بين دوره اي قاعدگي ، مخصوصا اگر زمان خوردن قرصها را فراموش کرده يا آنها را خيلي دير بخورند .‌( در سه ماهه اول )
? حساسيت پستانها، کم وزني
براي زناني که شير مي دهند توصيه نمي شود بخاطر اينکه برکيفيت و کميت شيرشان تاثير گذار است .
خيلي به ندرت مي تواند عامل سکته ، لخته شدن خون در سياهرگهاي پائيني پا و يا حمله قلبي باشد.
براي زناني که فشار خون بالا دارند و زناني که سن بالاي 25 سال دارند وزناني که 20 عددد سيگار در روز مصرف مي کنند آنها ريسک بزرگي هستند.
مانع از انتقال بيماريهاي جنسي نمي شوند.گروه: مطالب عمومي | تاريخ انتشار: 1395/09/30

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها